Bakker Besseling

In de kroniek van maart 2024 zijn er helaas wat zaken verkeerd gegaan aangaande het verhaal over bakker Besseling.

Bijgaand de juiste versie Bakker Besseling

 

 

Overeenkomst OHV en RAA: De Oudheidkundige Vereniging en Het Regionaal Archief Alkmaar sluiten bruikleenovereenkomst

Vrijdag 6 oktober j.l. tekenden Rob Hooijberg (voorzitter Oudheidkundige Vereniging) en Paul Post (directeur Regionaal Archief Alkmaar) de bruikleenovereenkomst 'OHV documenten'.
Na de nodige voorbereidingen worden de de 'platte stukken', het documentenarchief van de OHV, overgebracht naar de archiefruimten van het RAA. Een betere plek dan de zolder van het raadhuis in Graft.
Na de ondertekeningen werd het bestuur van de OHV rondgeleid door het archief, waar we een aantal bijzondere stukken uit Graft en De Rijp te zien kregen.
 
 
Aan het overbrengen van de stukken gaat het nodige werk vooraf. Paul schouten en de rest van de 'woensdagmorgen-ploeg' op het raadhuis, zijn druk doende de stukken gereed te maken voor de overdracht. De stukken worden  geordend, gescand en opgenomen in ons archief systeem. Na deze acties kunnen de originelen overgebracht worden naar de geconditioneerde ruimten van het archief. 

Inmiddels bijna 2300 namen in het Biografisch Portaal Dorpsgezichten. Helpt u mee?

Een oude portretfoto zonder naam is niets anders dan een oude foto, hoe fraai ook gemaakt. Maar hoe mooi is het als we een voorouder van een gezicht kunnen voorzien. Getriggerd door de Stichting Oud Sassenheim , die op hun website oud-inwoners in beeld brengt, voorzien van een korte omschrijving.
Ook 'Het Schermereiland' is begonnen met het verzamelen van 'Dorpsgezichten', portretten van overleden inwoners van het Schermereiland. Inmiddels hebben we bijna 2300 namen geregistreerd. (zie de pagina)

Met de komst in 2018 van de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, houden we ons aan de veilige kant van de regelgeving: hoewel we  wellicht met onze doelstelling als vereniging vallen binnen het kader 'verwerken gegevens voor gerechtvaardigde  activiteiten' houden we de verzameling binnen de vereniging en publiceren we alleen de namenlijst.
We registreren geen bijzondere persoonsgegevens en onder het kopje 'Trivia' registreren we alleen aardige wetenswaardigheden. Moord, doodslag en ellende gaan we uit de weg.
U kunt zelf meedoen aan de verzameling door of zelf materiaal aan te bieden (min 300dpi voor portretten , 600 dpi voor groepsfoto's), zoveel mogelijk voorzien van informatie zoals vermeld als bij voorbeeld Cornelis Hoek. Met het oog op de AVG is het meest veilige als u ons daarbij ook toestemming verleend voor opname in de verzameling.
Zo creëren we een groeiend 'Biografisch Portaal', dat we op  termijn aan willen bieden aan het Regionaal Archief Alkmaar. En als de data ooit vrij in te zien is, hoe mooi zou het dan zijn als uw nazaat over pakweg 75 jaar de naam van uw ouders of grootouders intypt en de foto en relevante gegevens verschijnen?
Wilt u nu al de foto van uw voorouder zien, of weten wanneer deze overleden is? Als deze voorkomt in de te publiceren lijst dan volstaat een mailtje aan de redactie.  Meldt u zich herhaaldelijk, dan zouden we toch wel willen weten waarom.  We hebben immers een belofte om na te komen. 
Is dit allemaal waterdicht voor de AVG? Wellicht niet , maar veel van de informatie is met wat zoeken vaak ook al op internet te vinden.
Helpt u mee? Een bericht naar de redactie volstaat:

Algemene ledenvergadering 2023, twee nieuwe leden van verdienste

Op 21 maart j.l. hield de OHV haar Algemene Ledenvergadering in De Groene Zwaan. Ter gelegenheid van ons 45 jarig bestaan was er voor de vele aanwezigen vooraf koffie met gebak en werd er in de pauze en na afloop ook een drankje aangeboden.
Twee personen kregen op de vergadering de waardering die ze verdienden. Bertha van der Steen en Fred Hoek werden tot 'Lid van Verdienste' benoemd. Bertha is maar liefst 17 jaar de penningmeester van onze vereniging geweest. Fred is al veel langer betrokken en is tot op de dag van vandaag een van onze archivarissen en een zeer productieve schrijver voor onze Kroniek.

Na het formele gedeelte van de vergadering vertoonde Co Schipper een van zijn vaders films met daarin oude beelden van De Rijp. De avond werd afgesloten met een 'oudheidkundige' Pubquiz,.
Een zeer geslaagde avond en op naar de 50 jaar !!
(beelden Ad Hodde)


Polderdorpen in beeld, een spaaractie ism Plus Graft-De Rijp

Uitreiking eerste exemplaren van het verzamelalbum 'Polderdorpen in Beeld' aan burgemeester Schouten en wethouder Hagens. Het album, met daarin 170 historische foto's verdeeld over vijftien thema's, is door de OHV gemaakt voor Plus Graft De Rijp. Vanaf 12 december 2022 tot 5 februari 2023 kunnen de foto's gespaard worden .
V.l.n.r.  Marcel Bakker (Plus ), burgemeester Schouten, wethouder Hagens, Dick Grasboer (OHV), Tosca Sombroek (OHV), Sjaak Bakker (Plus)

Steun Oudheidkundige Vereniging Het Schermereiland en WORD LID voor slechts € 14,- per jaar.

De Kroniek

De Kroniek - historisch tijdschrift voor Graft-De Rijp en SchermerDe Kroniek is het Historisch Tijdschrift voor Graft-De Rijp en Schermer en staat vol met interessante en leuke verhalen. Leden ontvangen De Kroniek 4x per jaar >>>

Schenkingen

OproepHeeft u documenten, historische foto's, ansichtkaarten etc. van de gebieden die deel uitmaken van Het Schermereiland in uw bezit? Overweeg dan eens om deze aan onze OHV te schenken >>>

Contact

OHV Het Schermereiland
Bezoekadres:
Raadhuisstraat 24
1484 EN Graft

Uitgebreide contactinformatie >>>