Algemene ledenvergadering 2023, twee nieuwe leden van verdienste

Op 21 maart j.l. hield de OHV haar Algemene Ledenvergadering in De Groene Zwaan. Ter gelegenheid van ons 45 jarig bestaan was er voor de vele aanwezigen vooraf koffie met gebak en werd er in de pauze en na afloop ook een drankje aangeboden.
Twee personen kregen op de vergadering de waardering die ze verdienden. Bertha van der Steen en Fred Hoek werden tot 'Lid van Verdienste' benoemd. Bertha is maar liefst 17 jaar de penningmeester van onze vereniging geweest. Fred is al veel langer betrokken en is tot op de dag van vandaag een van onze archivarissen en een zeer productieve schrijver voor onze Kroniek.

Na het formele gedeelte van de vergadering vertoonde Co Schipper een van zijn vaders films met daarin oude beelden van De Rijp. De avond werd afgesloten met een 'oudheidkundige' Pubquiz,.
Een zeer geslaagde avond en op naar de 50 jaar !!
(beelden Ad Hodde)


Inmiddels meer dan 2000 namen in het Biografisch Portaal Dorpsgezichten. Helpt u mee?

Een oude portretfoto zonder naam is niets anders dan een oude foto, hoe fraai ook gemaakt. Maar hoe mooi is het als we een voorouder van een gezicht kunnen voorzien. Getriggerd door de Stichting Oud Sassenheim , die op hun website oud-inwoners in beeld brengt, voorzien van een korte omschrijving.
Ook 'Het Schermereiland' is begonnen met het verzamelen van 'Dorpsgezichten', portretten van overleden inwoners van het Schermereiland. Inmiddels hebben we bijna 2000 namen geregistreerd. (zie de pagina)

Met de komst in 2018 van de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, houden we ons aan de veilige kant van de regelgeving: hoewel we  wellicht met onze doelstelling als vereniging vallen binnen het kader 'verwerken gegevens voor gerechtvaardigde  activiteiten' houden we de verzameling binnen de vereniging en publiceren we alleen de namenlijst.
We registreren geen bijzondere persoonsgegevens en onder het kopje 'Trivia' registreren we alleen aardige wetenswaardigheden. Moord, doodslag en ellende gaan we uit de weg.
U kunt zelf meedoen aan de verzameling door of zelf materiaal aan te bieden (min 300dpi voor portretten , 600 dpi voor groepsfoto's), zoveel mogelijk voorzien van informatie zoals vermeld als bij voorbeeld Cornelis Hoek. Met het oog op de AVG is het meest veilige als u ons daarbij ook toestemming verleend voor opname in de verzameling.
Zo creëren we een groeiend 'Biografisch Portaal', dat we op  termijn aan willen bieden aan het Regionaal Archief Alkmaar. En als de data ooit vrij in te zien is, hoe mooi zou het dan zijn als uw nazaat over pakweg 75 jaar de naam van uw ouders of grootouders intypt en de foto en relevante gegevens verschijnen?
Wilt u nu al de foto van uw voorouder zien, of weten wanneer deze overleden is? Als deze voorkomt in de te publiceren lijst dan volstaat een mailtje aan de redactie.  Meldt u zich herhaaldelijk, dan zouden we toch wel willen weten waarom.  We hebben immers een belofte om na te komen. 
Is dit allemaal waterdicht voor de AVG? Wellicht niet , maar veel van de informatie is met wat zoeken vaak ook al op internet te vinden.
Helpt u mee? Een bericht naar de redactie volstaat:

Polderdorpen in beeld, een spaaractie ism Plus Graft-De Rijp

Uitreiking eerste exemplaren van het verzamelalbum 'Polderdorpen in Beeld' aan burgemeester Schouten en wethouder Hagens. Het album, met daarin 170 historische foto's verdeeld over vijftien thema's, is door de OHV gemaakt voor Plus Graft De Rijp. Vanaf 12 december 2022 tot 5 februari 2023 kunnen de foto's gespaard worden .
V.l.n.r.  Marcel Bakker (Plus ), burgemeester Schouten, wethouder Hagens, Dick Grasboer (OHV), Tosca Sombroek (OHV), Sjaak Bakker (Plus)

De snackbar van Henk Brouwer in Schermerhorn. Welk verhaal volgt?

In juni 2022 verscheen in de Kroniek het verhaal over de snackbar van Henk Brouwer uit Schermerhorn. Een snackbar in een pand met een bijzondere geschiedenis. Het verhaal is 'op papier' gekomen met inbreng van  Annemiek en Margreet Brouwer (dochters van Henk),  Frits Jonk en de familie De Vries (en met bron kerkgeschiedenis: 75 jaar parochie Schermerhorn, Tineke Blom Hans Oling, 1995).

Om dit verhaal breder te delen in Schermerhorn plaatsen we het op onze site: Lees verhaal Henk Brouwer 

Natuurlijk hopen we op meer:  ongetwijfeld zijn er meer verhalen uit Schermerhorn die het waard zijn om te delen in onze Kroniek. Wellicht zijn er schrijvers in Schermerhorn die dat op papier kunnen zetten en anders kunnen we daar vanuit de Oudheidkundige Vereniging vast bij helpen.
En nieuwe leden die onze vereniging een warm hart toedragen en de Kroniek voor een zeer bescheiden bedrag 4 keer per jaar in de bus willen krijgen zijn ook altijd welkom. Zie aanmelden lidmaatschap.

Op zoek naar meer verhalen over Schermerhorn, en wellicht inspiratie voor een nieuw verhaal? Het regionaal archief Alkmaar beschikt over gedigitaliseerde oudere jaargangen van ons tijdschrift met daarin ook de nodige verhalen over Schermerhorn.

aargangen oude Kronieken van de Oudheidkundige Vereniging bij het Regionaal Archief Alkmaar.
 
 

Algemene ledenvergadering Oudheidkundige Vereniging Het Schermereiland, 20 april 2022

Om bekende redenen kon de Algemene Ledenvergadering in 2020 én 2021 niet doorgaan. In 2022 gelukkig wel. Een goed gevulde zaal in het Genot van Grootschermer kreeg na het formele gedeelte een interessant verhaal door omgevingsmanager Koos Woestenburg over de dijken en dijkjes in Noord-Holland (Noorderkwartier) en de uitdagingen en aanpak bij het onderhoud van deze dijken.
In het voorafgaande formele gedeelte presenteerde voorzitter Rob Hooijberg het nieuwe beleidsplan, dat met een kleine correctie goedgekeurd werd. Penningmeester Victor Mosch kreeg akkoord voor zijn jaarrekening. Secretaris Tosca Sombroek kreeg ook de gelegenheid zich voor te stellen. Fred Hoek en Dick Grasboer zijn herkozen als bestuurslid . Paul Schouten en Eric Berkhout en Martin Dalenberg (niet stemgerechtigd) zijn de overige bestuursleden. Oud penningmeester Bertha van der Steen werd bedankt voor de zeventien ! jaar dat zij deze taak op zich genomen heeft. Ook oud voorzitter Wim Heine werd namens het bestuur bedankt, maar was door andere verplichtingen niet aanwezig.
Met een drankje na afloop een zeer geslaagde ALV na de noodgedwongen pauze van twee jaar.