Nieuw Boek: Koopman in De Rijp

de families Glazekas, De Wit en Nat en hun handel in graan, hennep, haring en hout.

een nieuw uit te geven boek Koopman in De Rijp vertelt het verhaal van drie elkaar opvolgende Rijper families – Glazekas, De Wit en Nat – die van circa 1780 tot circa 1990 vanuit De Rijp handelden in graan, hout, hennep (zeildoek) en haring. Er wordt ook aandacht besteed aan de nationale en internationale achtergronden zodat de lezer de ontwikkelingen in handel en bedrijvigheid beter kan begrijpen. Ook het sociale leven komt aan bod, onder meer de schrijnende tegenstellingen tussen arm en rijk. Het boek biedt een boeiend inkijkje in het leven van onze voorouders.

Het boek zal ongeveer 190 pp. tellen. Het is geschreven voor een breder publiek, wordt ruim geïllustreerd en aangeboden voor een aantrekkelijke prijs (€ 19,95, bij voorintekening € 15).

Koopman in De Rijp wordt uitgegeven door auteur Leo den Engelse in samenwerking met Museum In ’t Houten Huis in De Rijp. Het verschijnt in augustus, gelijk met de opening van een tentoonstelling over hetzelfde onderwerp in het museum (14 augustus –  8 november 2020).

(NB: Het is mogelijk dat deze data door de coronacrisis iets op zullen schuiven.)

Achtergrond  Samen met de Zaanstreek vormde het Schermereiland – met de hoofddorpen Graft en De Rijp – aan het begin van de zeventiende eeuw het eerste industriegebied van Europa. Toen de economie van de Republiek in de loop van de achttiende eeuw terugliep, concentreerde de industrie zich in de Zaanstreek en begon er voor het Schermereiland een lange periode met veel armoede. Toch waren er in die periode ook succesvolle ondernemers, zoals de Rijper koopman Michiel de Wit, die tot de rijkste ingezetenen van Noord-Holland behoorde. Hij handelde onder meer op grote schaal in graan en hout. Zijn afzetgebied voor graan strekte zich uit van het IJ tot op Texel.

Over de auteur  Leo den Engelse was wetenschappelijk medewerker aan het Nederlands Kanker Instituut. Hij onderzocht hoe chemische stoffen kanker kunnen veroorzaken. Na zijn pensionering richtte hij zich op historisch onderzoek naar de industrialisatie van De Rijp en Alkmaar. Dat laatste onderzoek leidde tot een reeks uitvoerige artikelen in regionale en (inter)nationale tijdschriften.

Bestellen  U kunt het boek bestellen door een mailtje met uw naam, adres en telefoonnummer te sturen

naar . (T 0299 673044) Als u € 15 overmaakt naar NL38 ASNB 0707 3350 51 ten

name van L. den Engelse onder vermelding van uw naam en ‘Koopman’, kunt u uw exemplaar

t.z.t. afhalen bij de balie van Museum In ’t Houten Huis in De Rijp. U ontvangt bericht wanneer u het

af kunt komen halen. Wilt u het toegezonden krijgen, maak dan € 18,80 per exemplaar over.

                        !!!   Na 1 mei wordt de prijs € 19,95 per exemplaar   !!!Steun Oudheidkundige Vereniging Het Schermereiland en WORD LID voor slechts € 14,- per jaar.

De Kroniek

De Kroniek - historisch tijdschrift voor Graft-De Rijp en SchermerDe Kroniek is het Historisch Tijdschrift voor Graft-De Rijp en Schermer en staat vol met interessante en leuke verhalen. Leden ontvangen De Kroniek 4x per jaar >>>

Schenkingen

OproepHeeft u documenten, historische foto's, ansichtkaarten etc. van de gebieden die deel uitmaken van Het Schermereiland in uw bezit? Overweeg dan eens om deze aan onze OHV te schenken >>>

Contact

OHV Het Schermereiland
Bezoekadres:
Raadhuisstraat 24
1484 EN Graft

Uitgebreide contactinformatie >>>