Wij zoeken bestuursleden:

Volgens een gezegde moet je het verleden kennen om het heden te begrijpen. De Oudheidkundige Vereniging spant zich daarom al vele jaren in om onze lokale geschiedenis levend te houden en verhalen en foto's uit onze geschiedenis te delen in ons hoofdproduct 'De Kroniek' en via onze website.
Een kleine vereniging? Niet bepaald: het aantal leden schommelt rond de 800 !!!
Een vereniging heeft echter een bestuur nodig. Het huidige bestuur raakt behoorlijk op leeftijd, dus nieuwe gezichten zouden zeer wenselijk zijn. Een vereniging zonder bestuur kan namelijk niet.

Ondanks het forse ledenaantal is de bestuursinspanning betrekkelijk. (we zijn geen voetbal vereniging die elk weekend alle leden weer op de velden moet krijgen). Even corona wegdenkend, vergaderen we tussen september en half mei zo om de 6 weken. Dit doen we in ons 'kantoor': het raadhuis in Graft. Wil je meer informatie stuur dan even een bericht naar of

Steun Oudheidkundige Vereniging Het Schermereiland en WORD LID voor slechts € 14,- per jaar.

De Kroniek

De Kroniek - historisch tijdschrift voor Graft-De Rijp en SchermerDe Kroniek is het Historisch Tijdschrift voor Graft-De Rijp en Schermer en staat vol met interessante en leuke verhalen. Leden ontvangen De Kroniek 4x per jaar >>>

Schenkingen

OproepHeeft u documenten, historische foto's, ansichtkaarten etc. van de gebieden die deel uitmaken van Het Schermereiland in uw bezit? Overweeg dan eens om deze aan onze OHV te schenken >>>

Contact

OHV Het Schermereiland
Bezoekadres:
Raadhuisstraat 24
1484 EN Graft

Uitgebreide contactinformatie >>>