Wij zoeken bestuursleden:

Volgens een gezegde moet je het verleden kennen om het heden te begrijpen. De Oudheidkundige Vereniging spant zich daarom al vele jaren in om onze lokale geschiedenis levend te houden en verhalen en foto's uit onze geschiedenis te delen in ons hoofdproduct 'De Kroniek' en via onze website.
Een kleine vereniging? Niet bepaald: het aantal leden schommelt rond de 800 !!!
Een vereniging heeft echter een bestuur nodig. Het huidige bestuur raakt behoorlijk op leeftijd, dus nieuwe gezichten zouden zeer wenselijk zijn. Een vereniging zonder bestuur kan namelijk niet.

Ondanks het forse ledenaantal is de bestuursinspanning betrekkelijk. (we zijn geen voetbal vereniging die elk weekend alle leden weer op de velden moet krijgen). Even corona wegdenkend, vergaderen we tussen september en half mei zo om de 6 weken. Dit doen we in ons 'kantoor': het raadhuis in Graft. Wil je meer informatie stuur dan even een bericht naar of