Jan Boon en OHV Het Schermereiland

Jan Boon had de volgende aandeelhouders bepaald voor de door hem opgerichte Vennootschap voor het beheer van de nalatenschap :
Gemeente de Rijp
Gemeente Wees- en Armenhuis
Doopsgezind Weeshuis
Diakonie der Doopsgezinde Gemeente De Rijp
Diakonie der Hervormde Gemeente De Rijp
Door invoering van de Algemene Bijstandswet kwam er in 1965 een eind aan het bestaan van het Wees- en Armenhuis en werd het aandeel overgedragen aan de Gemeente De Rijp. In 1973 werd de gemeente De Rijp als aandeelhouder geschrapt en de nieuwe Gemeente Graft- De Rijp in het aandeelhoudersregister bijgeschreven. Na de fusie met de Gemeente Alkmaar op 1 januari 2015 werden voorlopig voor de laatste keer de statuten nogmaals gewijzigd. De gemeente Graft- de Rijp werd als aandeelhouder geschrapt en werd één aandeel overgedragen aan de Gemeente Alkmaar en één aandeel aan de Oudheidkundige Vereniging “Het Schermereiland”.