De snackbar van Henk Brouwer in Schermerhorn. Welk verhaal volgt?

In juni 2022 verscheen in de Kroniek het verhaal over de snackbar van Henk Brouwer uit Schermerhorn. Een snackbar in een pand met een bijzondere geschiedenis. Het verhaal is 'op papier' gekomen met inbreng van  Annemiek en Margreet Brouwer (dochters van Henk),  Frits Jonk en de familie De Vries (en met bron kerkgeschiedenis: 75 jaar parochie Schermerhorn, Tineke Blom Hans Oling, 1995).

Om dit verhaal breder te delen in Schermerhorn plaatsen we het op onze site: Lees verhaal Henk Brouwer 

Natuurlijk hopen we op meer:  ongetwijfeld zijn er meer verhalen uit Schermerhorn die het waard zijn om te delen in onze Kroniek. Wellicht zijn er schrijvers in Schermerhorn die dat op papier kunnen zetten en anders kunnen we daar vanuit de Oudheidkundige Vereniging vast bij helpen.
En nieuwe leden die onze vereniging een warm hart toedragen en de Kroniek voor een zeer bescheiden bedrag 4 keer per jaar in de bus willen krijgen zijn ook altijd welkom. Zie aanmelden lidmaatschap.

Op zoek naar meer verhalen over Schermerhorn, en wellicht inspiratie voor een nieuw verhaal? Het regionaal archief Alkmaar beschikt over gedigitaliseerde oudere jaargangen van ons tijdschrift met daarin ook de nodige verhalen over Schermerhorn.

aargangen oude Kronieken van de Oudheidkundige Vereniging bij het Regionaal Archief Alkmaar.