Algemene ledenvergadering 2023, twee nieuwe leden van verdienste

Op 21 maart j.l. hield de OHV haar Algemene Ledenvergadering in De Groene Zwaan. Ter gelegenheid van ons 45 jarig bestaan was er voor de vele aanwezigen vooraf koffie met gebak en werd er in de pauze en na afloop ook een drankje aangeboden.
Twee personen kregen op de vergadering de waardering die ze verdienden. Bertha van der Steen en Fred Hoek werden tot 'Lid van Verdienste' benoemd. Bertha is maar liefst 17 jaar de penningmeester van onze vereniging geweest. Fred is al veel langer betrokken en is tot op de dag van vandaag een van onze archivarissen en een zeer productieve schrijver voor onze Kroniek.

Na het formele gedeelte van de vergadering vertoonde Co Schipper een van zijn vaders films met daarin oude beelden van De Rijp. De avond werd afgesloten met een 'oudheidkundige' Pubquiz,.
Een zeer geslaagde avond en op naar de 50 jaar !!
(beelden Ad Hodde)