Verkoop 'Klinkend sieraad voor De Rijp'

Onder deze titel is begin september het boek over het nieuwe carillon uitgekomen. Het beschrijft niet alleen het klokkenspel, maar ook het historische uurwerk alsook het omhulsel, de toren zelf. Een ideaal cadeau voor feestdagen of verjaardagen. Van de 1500 gedrukte boeken  is nog een partij voor de verkoop  over, dus haast u om er nog een te bemachtigen. Een stukje geïllustreerde geschiedenis is altijd goed om weg te geven, en dat voor maar € 8,95.
Binnen ons verspreidingsgebied (Het Schermereiland) wordt hij gratis bezorgd. Wilt u het toegezonden krijgen in een gevoerde envelop dan komen de portokosten van € 4,55 erbij.
(Als u uw bestelling, voorzien van naam en adres, mailt naar en het bedrag  overmaakt naar rekeningnummer: NL94 ABNA 0826 8080 50 t.n.v. OHV Het Schermereiland onder vermelding van “Klinkend Sieraad’ , zorgen wij dat u het boek na betaling thuisbezorgd krijgt. )

Wij zoeken bestuursleden:

Volgens een gezegde moet je het verleden kennen om het heden te begrijpen. De Oudheidkundige Vereniging spant zich daarom al vele jaren in om onze lokale geschiedenis levend te houden en verhalen en foto's uit onze geschiedenis te delen in ons hoofdproduct 'De Kroniek' en via onze website.
Een kleine vereniging? Niet bepaald: het aantal leden schommelt rond de 800 !!!
Een vereniging heeft echter een bestuur nodig. Het huidige bestuur raakt behoorlijk op leeftijd, dus nieuwe gezichten zouden zeer wenselijk zijn. Een vereniging zonder bestuur kan namelijk niet.

Ondanks het forse ledenaantal is de bestuursinspanning betrekkelijk. (we zijn geen voetbal vereniging die elk weekend alle leden weer op de velden moet krijgen). Even corona wegdenkend, vergaderen we tussen september en half mei zo om de 6 weken. Dit doen we in ons 'kantoor': het raadhuis in Graft. Wil je meer informatie stuur dan even een bericht naar of

De website in een nieuwe jas

Sinds kort steekt de website in een nieuwe jas. Na enkele jaren was 'groot onderhoud' noodzakelijk. Dit was ook het moment om eindelijk ook op de website het 'nieuwe' logo te gebruiken. 
Op de startpagina / homepage hebben we een aardigheid toegevoegd. Een kaart waarop we een aantal bijzondere plaatsen gemarkeerd hebben met 'onder de knop' een fotootje en verwijzing naar de bijbehorende pagina. (deze kaart wordt langzaam aan uitgebouwd).
Voor het overige is de website inhoudelijk gelijk gebleven, en we kunnen voorlopig nog vooruit: er staan nu zo'n 700 foto's op onze site. Een klein deel van het totale archief.

Nieuw Boek: Koopman in De Rijp

de families Glazekas, De Wit en Nat en hun handel in graan, hennep, haring en hout.

een nieuw uit te geven boek Koopman in De Rijp vertelt het verhaal van drie elkaar opvolgende Rijper families – Glazekas, De Wit en Nat – die van circa 1780 tot circa 1990 vanuit De Rijp handelden in graan, hout, hennep (zeildoek) en haring. Er wordt ook aandacht besteed aan de nationale en internationale achtergronden zodat de lezer de ontwikkelingen in handel en bedrijvigheid beter kan begrijpen. Ook het sociale leven komt aan bod, onder meer de schrijnende tegenstellingen tussen arm en rijk. Het boek biedt een boeiend inkijkje in het leven van onze voorouders.

Het boek zal ongeveer 190 pp. tellen. Het is geschreven voor een breder publiek, wordt ruim geïllustreerd en aangeboden voor een aantrekkelijke prijs (€ 19,95, bij voorintekening € 15).

Koopman in De Rijp wordt uitgegeven door auteur Leo den Engelse in samenwerking met Museum In ’t Houten Huis in De Rijp. Het verschijnt in augustus, gelijk met de opening van een tentoonstelling over hetzelfde onderwerp in het museum (14 augustus –  8 november 2020).

(NB: Het is mogelijk dat deze data door de coronacrisis iets op zullen schuiven.)

Achtergrond  Samen met de Zaanstreek vormde het Schermereiland – met de hoofddorpen Graft en De Rijp – aan het begin van de zeventiende eeuw het eerste industriegebied van Europa. Toen de economie van de Republiek in de loop van de achttiende eeuw terugliep, concentreerde de industrie zich in de Zaanstreek en begon er voor het Schermereiland een lange periode met veel armoede. Toch waren er in die periode ook succesvolle ondernemers, zoals de Rijper koopman Michiel de Wit, die tot de rijkste ingezetenen van Noord-Holland behoorde. Hij handelde onder meer op grote schaal in graan en hout. Zijn afzetgebied voor graan strekte zich uit van het IJ tot op Texel.

Over de auteur  Leo den Engelse was wetenschappelijk medewerker aan het Nederlands Kanker Instituut. Hij onderzocht hoe chemische stoffen kanker kunnen veroorzaken. Na zijn pensionering richtte hij zich op historisch onderzoek naar de industrialisatie van De Rijp en Alkmaar. Dat laatste onderzoek leidde tot een reeks uitvoerige artikelen in regionale en (inter)nationale tijdschriften.

Bestellen  U kunt het boek bestellen door een mailtje met uw naam, adres en telefoonnummer te sturen

naar . (T 0299 673044) Als u € 15 overmaakt naar NL38 ASNB 0707 3350 51 ten

name van L. den Engelse onder vermelding van uw naam en ‘Koopman’, kunt u uw exemplaar

t.z.t. afhalen bij de balie van Museum In ’t Houten Huis in De Rijp. U ontvangt bericht wanneer u het

af kunt komen halen. Wilt u het toegezonden krijgen, maak dan € 18,80 per exemplaar over.

                        !!!   Na 1 mei wordt de prijs € 19,95 per exemplaar   !!!Koop Gebouwd in De Rijp 2 bij de OHV en steun direct de vereniging

De OHV mag wederverkoper zijn van Gebouwd in De Rijp 2. Indien u het boek via de vereniging aanschaft, steunt u ons daarmee direct financieel.

Gebouwd in De Rijp 2 is de opvolger van zijn bijna gelijknamige voorganger uit juni 1991.

Ondanks dat dit boek al jaren was uitverkocht, bleef er vraag naar. Reden voor de VVV De Rijp om het initiatief te nemen tot een heruitgave.

Omdat in de afgelopen jaren veel panden zijn gerestaureerd c.q. veranderd, en tevens straten zijn toegevoegd, werd besloten tot deze herziene versie.

Eric Berkhout en Fred Hoek, beiden bestuurslid van de Oudheidkundige Vereniging Het Schermereiland, en Martien Verkerk hebben de oorspronkelijke beschrijvingen uitgebreid en zo nodig met nieuwe feiten aangevuld. Een enorme inspanning voor deze onbezoldigd auteurs, maar met een prachtig boek als resultaat.


Gebouwd in De Rijp 2
is (VANAF 13/2/2020) bij de Oudheidkundige Vereniging te koop voor €17,95.

Op woensdagmorgen kunt u het boek aanschaffen in onze ‘winkel’ op de 2e verdieping in het raadhuis van Graft.

Ook bij de volgende bestuursleden kunt u voor het boek terecht: (contant betalen aub)

Fred Hoek, Heikeshof 67, De Rijp, 0299-673063
Wim Heine, Keizerbuurt 12, De Rijp, 0299-671433

Martin Dalenberg, Julianalaan 169, De Rijp, 0299-673142

Paul Schouten, De Vleet 9,  Graft, 0299-673687

Als een bezoek aan onze verkooppunten lastig is, kunt u het boek ook bij ons bestellen. Als u uw bestelling, voorzien van naam en adres, mailt naar en €17,95 overmaakt naar rekeningnummer: NL94 ABNA 0826 8080 50 t.n.v. OHV Het Schermereiland onder vermelding van “Gebouwd in De Rijp II’ , zorgen wij, indien u in het verspreidingsgebied van de OHV woont (*) , dat u het boek na betaling thuisbezorgd krijgt.  Betaalt u liever contant bij aflevering is dat ook akkoord.

(* de dorpen en gebieden van de voormalige gemeenten Graft-De Rijp en Schermer, die per 1 januari 2015 deel uitmaken van de gemeente Alkmaar.)  Buiten het verspreidingsgebied rekenen we de actuele posttarieven (nu € 4.00 binnenland).

Steun Oudheidkundige Vereniging Het Schermereiland en WORD LID voor slechts € 14,- per jaar.

De Kroniek

De Kroniek - historisch tijdschrift voor Graft-De Rijp en SchermerDe Kroniek is het Historisch Tijdschrift voor Graft-De Rijp en Schermer en staat vol met interessante en leuke verhalen. Leden ontvangen De Kroniek 4x per jaar >>>

Schenkingen

OproepHeeft u documenten, historische foto's, ansichtkaarten etc. van de gebieden die deel uitmaken van Het Schermereiland in uw bezit? Overweeg dan eens om deze aan onze OHV te schenken >>>

Contact

OHV Het Schermereiland
Bezoekadres:
Raadhuisstraat 24
1484 EN Graft

Uitgebreide contactinformatie >>>