De snackbar van Henk Brouwer in Schermerhorn. Welk verhaal volgt?

In juni 2022 verscheen in de Kroniek het verhaal over de snackbar van Henk Brouwer uit Schermerhorn. Een snackbar in een pand met een bijzondere geschiedenis. Het verhaal is 'op papier' gekomen met inbreng van  Annemiek en Margreet Brouwer (dochters van Henk),  Frits Jonk en de familie De Vries (en met bron kerkgeschiedenis: 75 jaar parochie Schermerhorn, Tineke Blom Hans Oling, 1995).

Om dit verhaal breder te delen in Schermerhorn plaatsen we het op onze site: Lees verhaal Henk Brouwer

 Natuurlijk hopen we op meer:  ongetwijfeld zijn er meer verhalen uit Schermerhorn die het waard zijn om te delen in onze Kroniek. Wellicht zijn er schrijvers in Schermerhorn die dat op papier kunnen zetten en anders kunnen we daar vanuit de Oudheidkundige Vereniging vast bij helpen.
En nieuwe leden die onze vereniging een warm hart toedragen en de Kroniek voor een zeer bescheiden bedrag 4 keer per jaar in de bus willen krijgen zijn ook altijd welkom. Zie aanmelden lidmaatschap.

Op zoek naar meer verhalen over Schermerhorn, en wellicht inspiratie voor een nieuw verhaal? Het regionaal archief Alkmaar beschikt over gedigitaliseerde oudere jaargangen van ons tijdschrift met daarin ook de nodige verhalen over Schermerhorn.

aargangen oude Kronieken van de Oudheidkundige Vereniging bij het Regionaal Archief Alkmaar.
 
 

 

Algemene ledenvergadering Oudheidkundige Vereniging Het Schermereiland, 20 april 2022

Om bekende redenen kon de Algemene Ledenvergadering in 2020 én 2021 niet doorgaan. In 2022 gelukkig wel. Een goed gevulde zaal in het Genot van Grootschermer kreeg na het formele gedeelte een interessant verhaal door omgevingsmanager Koos Woestenburg over de dijken en dijkjes in Noord-Holland (Noorderkwartier) en de uitdagingen en aanpak bij het onderhoud van deze dijken.
In het voorafgaande formele gedeelte presenteerde voorzitter Rob Hooijberg het nieuwe beleidsplan, dat met een kleine correctie goedgekeurd werd. Penningmeester Victor Mosch kreeg akkoord voor zijn jaarrekening. Secretaris Tosca Sombroek kreeg ook de gelegenheid zich voor te stellen. Fred Hoek en Dick Grasboer zijn herkozen als bestuurslid . Paul Schouten en Eric Berkhout en Martin Dalenberg (niet stemgerechtigd) zijn de overige bestuursleden. Oud penningmeester Bertha van der Steen werd bedankt voor de zeventien ! jaar dat zij deze taak op zich genomen heeft. Ook oud voorzitter Wim Heine werd namens het bestuur bedankt, maar was door andere verplichtingen niet aanwezig.
Met een drankje na afloop een zeer geslaagde ALV na de noodgedwongen pauze van twee jaar.

 

Jan Boon en OHV Het Schermereiland

Jan Boon had de volgende aandeelhouders bepaald voor de door hem opgerichte Vennootschap voor het beheer van de nalatenschap :
Gemeente de Rijp
Gemeente Wees- en Armenhuis
Doopsgezind Weeshuis
Diakonie der Doopsgezinde Gemeente De Rijp
Diakonie der Hervormde Gemeente De Rijp
Door invoering van de Algemene Bijstandswet kwam er in 1965 een eind aan het bestaan van het Wees- en Armenhuis en werd het aandeel overgedragen aan de Gemeente De Rijp. In 1973 werd de gemeente De Rijp als aandeelhouder geschrapt en de nieuwe Gemeente Graft- De Rijp in het aandeelhoudersregister bijgeschreven. Na de fusie met de Gemeente Alkmaar op 1 januari 2015 werden voorlopig voor de laatste keer de statuten nogmaals gewijzigd. De gemeente Graft- de Rijp werd als aandeelhouder geschrapt en werd één aandeel overgedragen aan de Gemeente Alkmaar en één aandeel aan de Oudheidkundige Vereniging “Het Schermereiland”.

Financiële stukken en jaarverslag 2019 en 2020

Ook in 2021 kan de Algemene Ledenvergadering geen doorgang vinden.
Hier de financiële stukken 2019 en 2020 en jaarverslag.
2021
  • Concept balans 2020 (nog niet vastgesteld.)
  • Controle kascommissie 2019 en 2020. Op de website zonder de handtekeningen. Van beide jaren zijn twee  getekende exemplaren aanwezig. 1 voor de penningmeester en 1 voor de secretaris
  • jaarverslag 2019-2020
2020
  • Concept balans 2019 (nog niet vastgesteld. vanwege Corona kon ALV niet plaatsvinden)

Schrijvers gezocht.

Schrijft u graag en heeft u wellicht een verhaal te vertellen over de (nabije) historie uit uw dorp of polder. Zet het 'op papier' en deel het met de OHV. Nieuwe schrijvers en artikelen voor de Kroniek zijn altijd welkom.
Redactie Kroniek:

Steun Oudheidkundige Vereniging Het Schermereiland en WORD LID voor slechts € 14,- per jaar.

De Kroniek

De Kroniek - historisch tijdschrift voor Graft-De Rijp en SchermerDe Kroniek is het Historisch Tijdschrift voor Graft-De Rijp en Schermer en staat vol met interessante en leuke verhalen. Leden ontvangen De Kroniek 4x per jaar >>>

Schenkingen

OproepHeeft u documenten, historische foto's, ansichtkaarten etc. van de gebieden die deel uitmaken van Het Schermereiland in uw bezit? Overweeg dan eens om deze aan onze OHV te schenken >>>

Contact

OHV Het Schermereiland
Bezoekadres:
Raadhuisstraat 24
1484 EN Graft

Uitgebreide contactinformatie >>>