De eerste auto in Schermerhorn, 1907
18242

De eerste auto in Schermerhorn, 1907

Een van de eerste auto's, zo niet dè eerste auto in Schermerhorn, werd gekocht en bereden door de heer Hermann Gustav Adolf Ackmann. Ackmann kwam op 20 november 1889 als bediende in dienst bij Hermann Heinrich Volker, manufacturier. Zij woonden aan de zuidzijde van de Breestraat (Westeinde) toen nummer 124. Ackmann was geboren op 6 april 1873 in Gross Mimmelage, in Pruisen. Op 20 december 1893 vertrok de heer Volker naar Amsterdam. Ackmann nam zijn zaak in Schermerhorn over. Hij woonde met zijn huishoudster en zijn bediende in de winkel, tot hij in 1911 naar Zwolle vertrok.

Op de foto staat Ackmann voor zijn winkel (nu Westeinde 14) met zijn handel en zijn automobiel, de Success-Buckboard. Het nummerbord van het voertuig had nog geen (provinciale) letter. Dat heb je als je de eerste bent. 

Ackmann was zo enthousiast over zijn auto dat hij de importeur schreef, die de brief mét foto opnam in zijn folder/promotiemateriaal.

"Mijnheer!

Dat er velen in ons land zijn, die een SUCCES-BUCKBOARD voor hun vak bezigen, zooals ik dat doe, betwijfel ik. Bijna alle dagen gebruik ik het wagentje geregeld en meest altijd met bagage beladen; ik zie naar geen weer noch wegen, en moet verklaren, dat het wagentje mij, nu ruim 2 jaar gebruikt, uitstekende diensten heeft bewezen voor heel geringe onderhoudskosten en verbruik.

Op inliggend kiekje kunt u zien, dat datgene wat ik meeneem, wel verdient bagage genoemd te worden; met dit vrachtje heb ik dezer dagen den afstand van 8 kilometer in 14 minuten bij eenigszins regen en glibberige wegen afgelegd, wat een voldoend gangetje is in 't algemeen. Wilt u het portretje houden en voor reclame bezigen, dan wil ik het u afstaan. Een verbetering wilde ik nog gaarne aan den motor aanbrengen, namelijk een ventilator, dan behoef ik niet die dikke smeerolie te gebruiken. Heeft u daarvoor een ventilator en wat is de prijs daarvan. Wil u ook zoo vriendelijk zijn, mij een prijscourant uwer Succes-wagentjes, nieuwe constructie 1906, te zenden. Uw antwoord wachtende,

Hoogachtend,

Schermerhorn, 5 jan.1906. (get) H.G.A. Ackmann

 

(het verhaal over Ackmann verscheen recent 2023 ook in ons boek 'Ouwe Meuk')

 

 

  • Gebouw: Winkel
  • Straat of water: Westeinde
  • Bedrijf: Manufacturenzaak
  • Thema: Detailhandel

Steun Oudheidkundige Vereniging Het Schermereiland en WORD LID voor slechts € 14,- per jaar.

De Kroniek

De Kroniek - historisch tijdschrift voor Graft-De Rijp en SchermerDe Kroniek is het Historisch Tijdschrift voor Graft-De Rijp en Schermer en staat vol met interessante en leuke verhalen. Leden ontvangen De Kroniek 4x per jaar >>>

Schenkingen

OproepHeeft u documenten, historische foto's, ansichtkaarten etc. van de gebieden die deel uitmaken van Het Schermereiland in uw bezit? Overweeg dan eens om deze aan onze OHV te schenken >>>

Contact

OHV Het Schermereiland
Bezoekadres:
Raadhuisstraat 24
1484 EN Graft

Uitgebreide contactinformatie >>>