Wie herkent een bewaker op fort Spijkerboor ?

Na een rondleiding op een van de open dagen kregen de vrijwilligers van het fort de kopieën van drie foto's overhandigd.
Daarbij de mededeling dat de vader van de bezoeker als bewaker tijdens de 2e wereldoorlog dienst had gedaan op het fort.

Het is bekend, en logisch, dat de meeste bewakers uit de omgeving van het fort, De Rijp en de Beemster, kwamen.

De vraag is natuurlijk of iemand een van de 15 bewakers of één van de 3 burgerpersoneelsleden herkent.
Reacties graag naar

Gelezen: 294 keer