Cornelis Slooten, dorpstimmerman, kistenmaker en doodgraver op Graft met zijn vrouw Saartje Rond, 1930-1940

18473 18473
Op een bankje in de tuin van hun huis aan de Dorpsstraat 64 in Graft zit Cornelis Slooten met zijn vrouw Saartje Rond. Cornelis was dorpstimmerman en tevens kistenmaker en doodgraver op Graft. Daarnaast   was hij ook buidelvoogd van de Zeevarende buidel van Graft, samen met Cor Scholten en Muus de Jongh Dzn, van 'voor de Witte Brug.'
Het echtpaar Slooten-Rond had vier dochters waarvan de oudsten een tweeling waren. De meiden hadden een halfbroer Jan (Kieft) uit een eerder huwelijk van Saartje Rond met Pieter Kieft Janszn. (Pieter Kieft overleed in september 1906. )

Cornelis Slooten woonde op de Dorpsstraat 64. Daar stond ook z'n timmerschuur. Rechts op de
achtergrond van de foto is de toren van de Grafter kerk te zien. (gesloopt in 1951.)  De stolp is Raadhuisstraat nr. 12. Het huisje daarvoor op nummer 10 is in de vijftiger jaren gesloopt en vervangen door nieuwbouw.

Wat betreft de Kieften: halfbroer Jan Kieft woonde later ongehuwd op de boerderij op het einde van het dorp, links voor de Globdijkbrug, hij werd ook Jan Tuuk genoemd. (deze boerderij is recent in 2020 gesloopt.)
Er woonde op Graft nog een neef, ook Jan Kieft, gehuwd. Hij was  tolbaas van de tol in Graft. Toen na de oorlog de groep 'Russische' vluchtelingen, die in het Grafter weeshuis waren ondergebracht, uit Nederland vertrokken, ging Jan Kieft met vrouw en zoon en dochter in het weeshuis aan de Dorpsstraat wonen. De beide neven Jan Kieft hielden samen zwanen.

Aanvullende informatie

  • Plaats: Graft
  • Graft Straat of Water: Dorpsstraat
  • Thema: Ambacht, Portretten en Groepsfoto's
Gelezen: 204 keer