Print deze pagina

De westkant van Graft nabij de Graftermeerbrug in 1951

19449j 19449j
In het voorjaar van 1951 is een serie foto's gemaakt met daarop de in dat jaar gesloopte kerk. Zo ook deze foto, die  'net over de brug naar de Graftermeer' genomen is. In 1951 zat het boerenleven nog midden in de dorpen en zag ook de westkant van de Raadhuisstraat er een stuk minder 'aangeharkt' uit dan tegenwoordig. Op deze foto zien we de achterkant van Raadhuisstraat 3, het erf van Jo Klerk. Rechts de kapberg met daarachter een schuur en met op de waterkant een mesthoop op de gierkelder. Het dak daarachter is van Raadhuisstraat nummer 9, In de achtergrond het torentje van de kerk (gesloopt in 1951).
De oude Graftermeerbrug rechts verbond Graft tot in de jaren zeventig met de Groeneweg en Graftermeer. Wie vervolgens naar Graftdijk wilde, sloeg bij de Dwarsweg linksaf. Rechtdoor bestond niet. De weg ging vervolgens via de Ringdijk naar de Kanaaldijk.
ls gevolg van het knikje in deze smalle houten Graftermeerbrug gebeurden er regelmatig ongelukken of kwam het steeds maar groter wordende vrachtverkeer vast te zitten.

In 1971 kwam er een deel van de SW. 10 (nu N244) gereed. Vanaf de kruising Groeneweg / Dwarsweg werd in eerste instantie de Groeneweg rechtdoor getrokken naar Graftdijk. Dit had tot gevolg dat er nog meer verkeer de Graftermeer in ging richting Graft en De Rijp. In 1975, toen het Noorderkwartier het voor het zeggen kreeg, werd de Groeneweg door de Graftermeer opnieuw aangelegd door de fa. Woestenburg. Nog zonder apart fietspad, want het hele verhaal kostte al ruim 1.8 miljoen gulden. Of de nieuwe, door de firma Ent uit De Rijp gebouwde, brug bij die prijs inbegrepen was is onduidelijk. Wethouder N.A. Klijn, voormalig wethouder van Graft, mocht op 15 april 1976 officieel het lint doorknippen. Met de bouw van de nieuwe brug, die iets noordelijker ligt dan de oude brug, moest ook de oprit aan de Grafterkant (hoek Raadhuisstraat) verbreed worden. Het kleine huisje op de hoek, destijds van Cees van Ouwerkerk, werd daarvoor aangekocht en gesloopt.
Gezien vanuit deze foto ligt de huidige brug links achter het hek, op het land van Blaauw. Het asfaltweggetje hier op de foto loopt door in de huidige lus achter het trapveldje, en liep na de bocht bij Groeneweg 3 min of meer rechtdoor naar de Graftermeer. Het huidig tracé ligt iets noordelijker.

Aanvullende informatie

  • Plaats: Graft
  • Graft Straat of Water: Arismeer (water)
  • Thema: Agrarisch
Gelezen: 344 keer