Het bruggetje in het Nieuwland De Rijp, 1890-1910

18179 18179
Het Nieuwland in De Rijp. De fotograaf staat met zijn rug naar de Kerkstraat en kijkt dus naar het zuiden. Het huis rechts is Nieuwland 8 (2014) maar was lang genummerd als Vlaander 300. Het boek ‘De Buurtjes, een wandeling door de tijd’ geeft op pagina 19 een uitgebreide beschrijving van deze woning en haar vroegere bewoners. Dit geldt ook voor het linkerhuis van wijlen Simon Hoek, het vroegere Vlaander 301. Op de afbeelding rechts staat een man met hoedje en schort voor. Wellicht Simon Hoek?
De houten boogbrug was kenmerkend voor (de Buurtjes van) De Rijp. Ze waren hoog vanwege het scheepvaartverkeer (hooipramen). Voor het ‘vrachtverkeer’ - wat nog grotendeels uit handkarren bestond - waren deze bruggen zeer moeilijk te nemen. Ingezien bij het Regionaal Archief Alkmaar een petitie uit 1888, waarin verschillende Buurt(jes) bewoners B&W verzoeken iets aan de hoogte van deze bruggen te doen. Dit ging overigens om de brug in het Langebrugspad ter hoogte van de schuur achter Venbuurt 2. De houten brug op dze foto is vermoedelijk in de eerste helft van de 20ste eeuw vervangen voor een betonnen exemplaar, en ligt er nog steeds.' Voor meer info zie het boek: de Buurtjes van De Rijp door Eric Berkhout, pag. 10

Aanvullende informatie

  • Plaats: De Rijp
  • De Rijp Straat of Water: Nieuwland
Gelezen: 176 keer