De bouw van kleuterschool 'De Kleutertil', 1966

20037
Vanaf de veertiger jaren was de katholieke bewaarschool, later bekend als kleuterschool (en tegenwoordig 'groep 1') in 'De Witte Ezel' in het midden van de Kerkstraat gevestigd (De Witte Ezel is inmiddels gesloopt, sinds 2011 staat op nr. 17 een nieuwe woning). In 1966 keurden de rijksinspectie én de bisschoppelijke inspecteur (die had je toen nog ) de 'Witte Ezel' af als kleuterschool. Er werd grond aangekocht van Vredevoort, waarop in 1966 een nieuwe kleuterschool werd gerealiseerd. Een mooi gebouw met eigen ingang, een ruime hal, twee lokalen, een leidsterkamer, twee toiletgroepen en een magazijn. Buiten kwam een eigen speelplaats, een buitenberging en royale zandbak. Op deze foto is de fundering gereed.

De man op de afbeelding is voormalig gemeenteopzichter Gerbin de Jong, ook wel Fien genoemd (hier al niet meer in functie). Rechts een stuk nieuwbouw van de St. Jozefschool, waar de nieuw te bouwen kleuterschool (pas veel later) op aan zou sluiten. Aan de overkant van het water de Bonifatiuskerk met de pastorie, hier nog met de gemetselde (hoge) erfscheiding voor de deur. De 'nieuwe' stenen woning is van Daan Nibbering, die dit huis liet bouwen in 1961. Daarnaast het groene schuurtje waar Jaap Kaptein van de overkant (Rechtestraat 166) o.a. touw, klompen en laarzen verkocht. Rechts daarvan staat een gemetselde muur (bij de rode vw-bus). Deze is onderdeel van het kerkelijke urinoir, in 1928 gebouwd in opdracht van toenmalig pastoor Boekhorst. Het kreeg de naam: 'Het monument van Boekhorst'.
Eind 2015 werd de kleuterschool, inmiddels groep 1/2 van Jozefschool, samen met de rest van de school gesloten en ging de school samen met de Baanbreker uit Graft op in De Balein, gevestigd aan de Jan Ploegerlaan. Het Jozefschoolterrein gaat een woonbestemming krijgen, maar vooralsnog (september 2018) staan de lokalen er nog.

Aanvullende informatie

  • Plaats: De Rijp
  • De Rijp Straat of Water: Kerkstraat
  • Gebouw: School
  • Thema: Onderwijs
Gelezen: 814 keer
Log in om een reactie te plaatsen of stuur een mail naar en wij zullen uw reactie z.s.m. vermelden.