Grafterbaan nummer 1 en 3 in de winter, voor 1960 (?)

Het lijken twee huisjes langs een polderweg, maar deze twee huisjes stonden op de grens van Graft en De Rijp, tegenover het in 2017 gesloopte benzinestation. Ten tijde van de foto was er tussen het laatste huis op het Westeinde en lijnbaan 'De Poel' geen bebouwing. Ook de zuidkant van de Grafterbaan was, op één huisje na, onbebouwd. De Grafterbaan was lommerrijk, met bomen aan beide zijden van de weg.

In het rechter huisje, Grafterbaan 1, was van oudsher een herberg/cafeetje gevestigd. Tot hoever deze café-historie terug gaat, is niet duidelijk, maar in ieder geval was in de eerste helft van de negentiende eeuw al sprake van een herberg: voor 1840 was Jan Oldenburger uit De Rijp eigenaar van de herberg. Zo rond 1870 had het cafeetje een slimme waardin Heintje van der Boom, die door een prachtig uithangbord zowel de mensen komende uit De Rijp als die komende uit Graft naar binnen wist te lokken. Komende vanaf De Rijp stond op het bord een sterrenhemel met daaronder de tekst: 'Is de weg u al te ver, rust dan in de zevenster'. En komende vanaf Graft aan de andere kant van het bord: 'Zijt gij vermoeid al van het gaan, rust dan in de Halve Maan'.
Blijkbaar wist Heintje op deze manier genoeg 'reizigers' binnen te lokken om aan een grote ronde tafel wat te drinken. Ook rond 1920 was nog sprake van een café. In 1923 verkoopt dhr. Gabel de Eendracht in De Rijp en wordt eigenaar van De Zevenster/Halve maan met het voornemen het cafeetje te moderniseren. Uiteindelijk is het pandje een woonhuis geworden met als laatste bewoner Jan Roelofsen en zijn grote gezin.
Links, Grafterbaan 3, met als laatste bewoner vrachtrijder Engelbert (Eb) Beumer (10-02-1917).
Beide huisjes hebben een zogenaamde afluiving, een aanbouw aan het huis (met een andere hellingshoek van het doorlopende dak). Niet zelden werd in deze aanbouwtjes nog wat vee gehouden.
Achter deze huisjes werden eind zestiger jaren het bejaarden huis met de aanleunwoninkjes gebouwd. Kort daarna is Grafterbaan 1 gesloopt (de familie Roelofsen vertrok naar de Kromme Horn). Grafterbaan 3 is nog geruime tijd blijven staan en is na het overlijden van Beumer in 1992 gesloopt.

Aanvullende informatie

  • Plaats: Graft
  • Graft Straat of Water: Grafterbaan
Gelezen: 454 keer
Log in om een reactie te plaatsen of stuur een mail naar ohv@hetschermereiland.nl en wij zullen uw reactie z.s.m. vermelden.