R.K. Parochiale St.Jozefschool De Rijp tussen 1924 en 1930

18839 18839
In 1913 werd in de Kerkstraat tegenover de katholieke kerk de R.K. Parochiale St. Jozefschool in gebruik genomen. Voor fl. 13.500 (tegenwoordig €6.126) was een gebouw met drie lokalen geplaatst in noord-zuid richting met de klaslokalen aan de westkant. In de oorspronkelijke plannen was ook een onderwijzerswoning opgenomen, maar dat werd uiteindelijk te duur voor het kerkbestuur (in plaats daarvan besloot men het huis van bakker Verwer in de Kerkstraat te kopen, het pand wat later bekend werd als 'De Witte Ezel').
Vanaf 1920 werd de school door het uitbreidende aantal leerlingen te klein, maar overeenstemming met de gemeente over uitbreiding liet behoorlijk op zich wachten. Pas in 1924 werd de school uitgebreid met twee lokalen haaks op de bestaande bouw, zoals zichtbaar op de foto (de lokalen zaten aan de noordkant). In 1930 moest er weer uitgebreid worden. Het plan om de school te splitsen in een jongens- en een meisjesschool op verschillende locaties ging niet door, wederom werd het bestaande pand uitgebreid. Van A. Vredevoort werd grond gekocht en tevens kreeg hij een vergoeding voor de te kappen vruchtbomen. Op deze grond werd aan de westkant van de bestaande bouw het zesde lokaal én een kamer voor het schoolhoofd gebouwd.

In 1934 werd als gevolg van de crisis de leerlingenschaal verhoogd, waardoor het zesde lokaal leeg kwam. Het lokaal werd in gebruik genomen als bewaarschool, later bekend als kleuterschool (en tegenwoordig 'groep 1').
In 1942 werd de leerlingenschaal weer verlaagd, was het zesde lokaal weer nodig en verhuisde de bewaarschool naar 'De Witte Ezel'.
Eind vijftiger jaren, begin zestiger jaren, was de prognose voor de katholieke aanwas fors. In een nieuw plan wilde men opnieuw twee lokalen toevoegen én een personeelskamer met magazijn (met de bijzonderheid dat de personeelskamer minstens 7 meter lang moest zijn, zodat de schoolarts voldoende ruimte had voor een oogtest, waarschijnlijk de variant 'houd een pollepel voor je oog').
In 1966 keurden de rijksinspectie én de bisschoppelijke inspecteur (die had je toen nog ) de 'Witte Ezel' af als kleuterschool. Er werd opnieuw grond aangekocht van Vredevoort waarop in 1966 een nieuwe kleuterschool werd gerealiseerd. Een mooi gebouw met eigen ingang, een ruime hal, twee lokalen, een leidsterkamer, twee toiletgroepen en een magazijn. Buiten kwam een eigen speelplaats, een buitenberging en royale zandbak. In 1975 bracht de katholieke schoolraad Waterland een vernietigend rapport uit over de kwaliteit van huisvesting van de Jozefschool: slecht licht, slecht sanitair, beroerde verwarming en ventilatie. Het oude gebouw (alles van voor 1963), moest vervangen worden door nieuwbouw.
Aldus geschiedde en uiteindelijk werd de nieuwbouw in 1978 opgeleverd. Dit na de nodige logistieke problemen als gevolg van de ligging van de school: 144 heipalen gingen vanaf het Westeinde door het water, en de dakleggers gingen van de Grote Dam op de 'platte kar' door de Kerkstraat. Na de zeventiger jaren volgden nog wat interne verbouwingen (verplaatsen lokalen en naar aanleiding regelgeving Arbowet).
Eind 2015 kwam er een einde aan ruim 100 jaar Jozefschool in De Rijp en ging de school samen met de Baanbreker uit Graft op in De Balein, gevestigd aan de Jan Ploegerlaan. Coöperatie Dorpsherstel De Rijp gaat met een eigen plan, vanuit burgerinitiatief, invulling geven aan het Jozefschoolterrein.

Aanvullende informatie

  • Plaats: De Rijp
  • De Rijp Straat of Water: Kerkstraat
  • Gebouw: School
  • Thema: Onderwijs
Gelezen: 754 keer
Log in om een reactie te plaatsen of stuur een mail naar en wij zullen uw reactie z.s.m. vermelden.