De woning van tuinder én uitvinder Jan Bark aan de Globdijk nr.2 (jaren vijftig?)

23323 23323
Dit tuindershuisje uit 1850 en de ernaast gelegen schuur staan nog altijd achteraf aan het begin van de Globdijk. Destijds bewoond door tuinder Jan Bark en nu al sinds vele jaren door Henk Bakker. Vanaf de Globdijk zelf is het uitzicht gewijzigd: direct over de brug is in 1976 de woning van Cees van Ouwerkerk gebouwd (Globdijk nr 4) en rechts aan de andere kant van het water in 1986 het C.J. Allertshof.  Ook het bruggetje zelf en achterliggend pad zijn veranderd en aangepast voor de toegang met de auto.

Halverwege het pad is het beeld richting De Rijp beperkt veranderd. De houten elektriciteitspalen zijn begin zeventiger jaren verdwenen en schuin achter de camping liggen nu wat met bomen begroeide akkers. Destijds werd er nog volop geboerd en was Bark als tuinder actief. Wie inzoomt op de foto ziet naast het pad een stel klompen met een plankje eronder staan. Onmisbaar schoeisel voor de tuinder bij het planten.

Navolgende tekst over Jan Bark komt uit het in 2016 verschenen boek 'Tuinderijen van toen...':
Jan Bark was eerst veehouder, alvorens hij overstapte op de tuinbouw. Dirk, de vader van Jan, was sluiswachter in Jisp. Daar is in 1900 ook Jan ter wereld gekomen. Jan huwde in 1922 met Geertje Valk uit De Rijp en vestigde zich in Graft. Jan ontpopte zich als uitvinder, want van zijn hand is een zaaiapparaat. Het apparaat was tweewielig en werd met de hand voortbewogen. Bovenop was een reservoir voor de te zaaien producten van bonen tot aardappelen. Door het vooruit te duwen maakte je een groef waar op regelmatige afstand een boon of aardappel in viel. Twee kleine omgekeerde ploegschaartjes duwden de groef weer dicht. Dit principe is nooit veranderd, ook niet op de reusachtige zaaimachines van tegenwoordig. Het wrange was dat de zuinige Jan niet de vruchten van zijn uitvinding heeft geplukt. Hij ging met zijn uitvinding naar Celis van Voorden, die het apparaat maakte en deze, onder octrooi, op de markt bracht (o.a. de VOPO aardappelpootmachine).  Jan Bark was in 1951 secretaris van de O.A.B

Aanvullende informatie

  • Plaats: Graft
  • Graft Straat of Water: Globdijk
  • Bedrijf: Tuinder
  • Thema: Agrarisch
Gelezen: 673 keer