De kassen ten westen van De Rijp, 1952

De kassen ten westen van De Rijp in 1952. Op de eerste akker staan de kassen van Ter Beek. Daarachter, op wat nu de Klipper is, staan de kassen van Jaap Volger. Achteraan staan de kassen van Roemer. Anders dan de katholieke tuinders die zich voornamelijk toelegden op de grove teelt in de polder, wierpen de andersgelovigen zich vooral op de fijnere teelt in kassen en onder platglas. Dit gold ook voor Ter Beek, Volger en Roemer.
Ter Beek woonde op het Nieuwland (de korte kant achter de Rechtestraat), Jaap Volger op het Bakkersgrachtje en Roemer woonde aan het Westeinde, waar hij bij zijn woning, op de lokatie van het huidige parkje, ook kassen had. Bij kassen van Volger lijkt een woonhuisje te staan. Maar toch is hier gewoon sprake van een 'luxe' opslag.
Afgezien van de kassen bij de camping in Graft zijn nagenoeg alle kassen uit de polder verdwenen.
Verder in de polder akkers met 'boetjes' er op. Rechts in de achtergrond de boerderij van Gerbrand Mul aan de Ringdijk nummer 3. Rechts, waar nu het bejaardenhuis en Kromme Horn zijn, allen nog weiland. Misschien vertekent het beeld, maar de Mieuwijdt lijkt smaller
Deze foto uit de collectie van burgemeester Dalenberg, is genomen uit het zolderraam van zijn woning aan het Westeinde nummer 40.

Aanvullende informatie

  • Plaats: De Rijp
  • De Rijp Straat of Water: Westeinde
  • Bedrijf: Tuinder
  • Thema: Agrarisch
Gelezen: 341 keer
Download bijlage(n) in Hoge Resolutie kwaliteit:
Log in om een reactie te plaatsen of stuur een mail naar en wij zullen uw reactie z.s.m. vermelden.