De Raadhuisstraat met houten brug naar de Globdijk, begin twintigste eeuw

18332 18332
De meest noordelijke kant van de Raadhuisstraat, destijds nog Dorpsstraat geheten, aan het begin van de twintigste eeuw. Een smalle straat in het groen met nog een houten brug naar de Globdijk. Links de brug naar de kaasfabriek 'Nieuw Leven' van de familie Bas. Later was daar de boerderij van van Leeuwen en vervolgens Timmerfabriek Veerman. Nadat Veerman in 1984 naar de Volger verhuisde, is de fabriek gesloopt om plaats te maken voor het C.J. Allertshof. Verder was er in die tijd tot aan de, in 1951 gesloopte, kerk weinig bebouwing aan de oostkant van de Raadhuisstraat. Rechts de boerderij van Jan Kieft, gebouwd in 1880 en 'gerenoveerd  in de zestiger jaren. Tot op de dag van vandaag staan tussen brug en boerderij enorme kastanje bomen. Oorspronkelijk lag ook aan de zuidkant van de boerderij een boomgaardje. Daar werden in 1965 Raadhuisstraat 51 t/m 55 gebouwd. De boerderij van Kieft, nu Raadhuisstraat 57,  kent al heel lang geen agrarische functie meer. Kieft zelf moest al lang geleden om gezondheidsredenen stoppen met het boerenbedrijf. Hij werd de laatste tolbaas van Graft. (De tol was oorspronkelijk opgericht voor het onderhoud van de Globdijk en twee bruggen, alsmede witte brug van Graft). De houten brug naar de Globdijk is (vermoedelijk) eind jaren veertig/begin jaren vijftig vervangen door de huidige brug.

Aanvullende informatie

  • Plaats: Graft
  • Graft Straat of Water: Raadhuisstraat
Gelezen: 620 keer
Log in om een reactie te plaatsen of stuur een mail naar en wij zullen uw reactie z.s.m. vermelden.