Het polderbestuur van de Schermer in 1920

19393
'Polderen' is een bij uitstek Nederlands begrip. Om onze voeten droog te houden overleggen we al eeuwen met meerdere partijen in polderbesturen en waterschappen en wegen we de belangen af. Ook de Schermer had na de drooglegging in 1635 een polderbestuur. Het waterschap beschikte niet over een eigen vergaderruimte en het polderbestuur vergadert in het stadhuis van Alkmaar.
Pas in 1744 koopt het polderbestuur het Noorderpolderhuis, inclusief het gereedschap van de overleden timmerman Pieter Cornelis van der Sluys. 
Op de foto het bestuur in 1920. Op de achterste rij de heren Brugman, Th. de Koning, de Boer (?), Hr. Krames-Glijnis, D. Spaan, onbekend, onbekend,  J. Bruin, en tot slot onbekend
Op de voorste rij de heren J. Blom, D. Goovers, Jb. Koning, Hr. Couwenhove en secretaris D. Sluis.

In 1977 gaat het waterschap de Schermeer op in het Lange Rond, een grote organisatie, waarbij 37 waterschappen opgaan in één groot waterschap. In 2003 zijn de waterschappen van heel Noord-Holland boven het Noordzeekanaal opgegaan in het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier dat sinds 2011 gevestigd is in een eigen kantoorgebouw in Heerhugowaard.

Aanvullende informatie

  • Plaats: Schermer
  • Thema: Bemalen/waterbeheer, Portretten en Groepsfoto's
Gelezen: 284 keer
Download bijlage(n) in Hoge Resolutie kwaliteit:
Log in om een reactie te plaatsen of stuur een mail naar en wij zullen uw reactie z.s.m. vermelden.