De bouw van de Beatrixbrug bij Westknollendam, 1952

25849 25849
Begin jaren vijftig werd gestart met de bouw van de Beatrixbrug bij Westknollendam. De brug werd onderdeel van de weg die tegenwoordig de N246 heet.  Het besluit over de aanleg van de weg werd al op 2 december 1925 genomen, toen het provinciaal wegenplan werd vastgesteld. De aanleg duurde vele jaren, het eerste deel werd al in de jaren twintig aangelegd, het laatste stuk tussen Krommenie en de A8 volgde pas in de jaren zestig.  De brug bij Westknollendam was al begin jaren veertig voorzien, maar als gevolg van de oorlog en andere prioriteiten eind jaren veertig, werd de bouw pas in 1952 gestart.
Begin jaren vijftig bestond  Westknollendam uit wat huizen langs de Schouwstraat en oliefabriek ‘De Vrede’ (vernoemd naar de naastgelegen molen). De rest van de Karnemelkse polder was niet bebouwd. 
Ongeveer op de hoek van de Markervaart en de Tapsloot (Tochtsloot) was de noordelijke aanlegplaats van de kabelpont naar Westknollendam. Aan de zuidkant sloot de pont aan op de Schouwstraat.

Over de pont en door de Schouwstraat was destijds de route verder de Zaan in.  Een kleine kilometer zuidwaarts boog de weg oostwaarts en werd de Noorddijk  naar – en langs de Zaan. Deze weg is er nog, bij het eerste stoplicht ‘over de brug’.
De Beatrixbrug is in 2018/2019 vervangen door de nieuwe Prinses Amaliabrug.


Aanvullende informatie

  • Plaats: Starnmeer
  • Starnmeer Straat of Water: Starnmeerdijk
Gelezen: 163 keer
Log in om een reactie te plaatsen of stuur een mail naar en wij zullen uw reactie z.s.m. vermelden.