Schoolfoto Openbare Lagere School te Schermerhorn ca. 1930

18239 18239
Op deze schoolfoto gemaakt rond 1930 staan de volgende kinderen: van links naar rechts op de achterste rij: A. Vlug, P. Boonacker, L. Slot, B. Roos en P. de Vries. Vervolgens de onderwijzeres mejuffrouw Meier, en naast haar de meisjes D. Doets, T. Laan, A. Plevier Sdr, G. Plevier Gdr, N. Kan, G. Roos, M. Beets, T. de Vries en A. Lanta. Op de derde rij van links naar rechts: C. Roos, J. Plugboer, Gré Los, D. van Petten, M. Smit,  A. Moerbeek, J. Langenberg,  T. Blauw; M. de Bakker en A. van Leijen. Op de voorste rij: H. Beets, P. Vlug, P. van Leijen, D. Boonacker, P. Langeberg. Rechts de heer W. van Setten van der Meer, "hoofd der school"

Aanvullende informatie

  • Plaats: Schermerhorn
  • Gebouw: School
  • Thema: Onderwijs, Portretten en Groepsfoto's
Gelezen: 227 keer