De pont naar Westknollendam , 1950-1955

25830a 25830a
Op deze foto uit begin jaren vijftig zet pontbaas Jan Nat een auto over naar Westknollendam.  Jan Nat was de laatste pontbaas op deze pont. Voordat de N246 gereed kwam liep de weg naar de Zaanstreek over de vlotbrug bij de Kogenpolder, vervolgens over een smal weggetje langs de Markervaart, om daarna met het pontje naar Westknollendam over te steken.
De noordelijke aanlegplaats van de kabelpont naar Westknollendam was ongeveer op de hoek van de Markervaart en de Tapsloot (Tochtsloot) . Aan de zuidkant sloot de pont aan op de Schouwstraat in Westknollendam. De Schouwstraat liep destijds langs onder andere oliefabriek ‘De Vrede’ (vernoemd naar de naastgelegen molen) en de overige westelijke bebouwing van Westknollendam.  Jan Nat woonde in het nog bestaande witte huis direct oostelijk naast de pont.

Over de pont en door de Schouwstraat was destijds de route verder de Zaan in.  Een kleine kilometer zuidwaarts boog de weg oostwaarts en werd de Noorddijk  naar – en langs de Zaan. Deze weg is er nog, bij het eerste stoplicht ‘over de brug’. Iets oostelijker van de Schouwstraat lag ook toen nog een stukje Westknollendam. Daar kon je met de pont naar Oostknollendam. Tussen de twee buurtjes van Westknollendam was het nog een open landschap, net als de rest van de Karnemelkse polder. Op 22 December 1955 was de laatste overvaart van de pont . De Beatrixbrug kwam gereed in de eerste helft van 1956.
De boerderij rechts op de foto is de boerderij 'Geestzicht' van de familie Koster. De familie Koster heeft,  na het gereedkomen van de N246 (* de huidige naam van de weg), hun bedrijf in de zestiger jaren verplaatst naar de andere kant van de weg aan de Starnmeerdijk.

Aanvullende informatie

  • Plaats: Starnmeer
  • Starnmeer Straat of Water: Starnmeerdijk
Gelezen: 123 keer