Het erf met wasgoed achter de boerderij van de gebroeders Blaauw in Graft, voor 1970

Jan Blaauw (1912-1989) had samen met zijn broer Jacob (plm 1908-1980) een boerenbedrijf tegenover het raadhuis in Graft.  Dit is het achterom met de was aan de lijn, de melkbussen en de aardappelkissies op de kant. Op de steiger een houten varkenstrog. De was is vast door Aaf Verdonk gedaan, zij was meer dan dertig jaar hun huishoudelijke hulp.
De broers  Blaauw hadden onder andere een landje 'over de sloot' achter hun boerderij. Dit landje was bereikbaar via een zogenaamde 'kippebrug', een smalle hoge houten brug, veelal aan één kant voorzien van een leuning om nog enige veiligheid te bieden. De bruggen waren hoog, zodat de schuiten met hooi er onderdoor konden. Voor de brug van Blaauw gold dat deze hoog genoeg was voor de schuiten van de tuinders. Mocht dat niet voldoende zijn dan kon de middenplank nog opgehaald worden. De naam 'kippebrug' voor dit type brug verwijst naar de schuine loopplanken met dwarslatten  aan weerszijden van de brug, alsof je een kippenren inloopt. De brug van Blaauw had echter geen schuine loopplanken, maar aan weerszijden een trappetje om op hoogte te komen.

Rechts van de brug, achter de roeischuit, het schijthuis/ het 'secreet' boven het water. De betonnen wand  is  de achterwand van de gierput, in ieder geval lag de mesthoop bovenop.
Op het landje achter hun boerderij stond een schuurtje/stalletje en een betonnen silo met zinken puntdak waarin het gras gekuild werd. ook was aan de waterkant een kleine eendenkooi.
De mechanisatie is goeddeels aan de gebroeders Blaauw voorbij gegaan. Zij hadden nog lang paard en wagen, pas in de laatste jaren van hun actieve boerenleven kwam er een rood tractortje op de boerderij. Naast de enorme boerderij tegenover het raadhuis hadden de broers tot ver in de zeventiger jaren nog een varkensstal tegenover Raadhuisstraat nr 14-16. Een waar avontuur voor de lokale jeugd, de stal was altijd open, en binnen lagen grote zeugen met zo nu en dan biggen.

Aanvullende informatie

  • Plaats: Graft
  • Graft Straat of Water: Raadhuisstraat
  • Gebouw: Boerderij
  • Bedrijf: Agrarisch bedrijf
  • Thema: Agrarisch
Gelezen: 572 keer