Een rijtoer per kameel bij het afscheid van burgemeester Driessen, Grootschermer 1968

19447 19447
Willem Johannes Driessen (Spanbroek, 22 juni 1903 – Alkmaar, 25 oktober 1982) was van 1946 tot 1968 burgemeester van Zuid- en Noord-Schermer en tevens van de gemeente Schermerhorn.
Bij zijn afscheid als burgemeester werd hem en zijn gezin eeen rijtoer op een kameel van Driehuizen naar Grootschermer aangeboden. Op de kamelen vlnr:  de vrouw van zoon Dirk, zoon Dirk Driessen, burgemeester Driessen en zoon Jan Driessen. Voor de kamelen staat mevr. Driessen-Bakker.
De foto is genomen tegenover het raadhuis van Grootschermer met op de achtergrond de voormalige pastorie.
De benoeming van Driessen was niet onomstreden (zie ook navolgende wikipedia tekst), maar het is goed gekomen, de in 1969 gebouwde lagere school in Grootschermer  is naar hem vernoemd.

(navolgend uit wikipedia 9-10-2021)
Willem Johannes Driessen
(Spanbroek, 22 juni 1903 – Alkmaar, 25 oktober 1982) was een Nederlands politicus. Hij was geen lid van een politieke partij.

Driessen ging in 1929 werken bij de gemeente Castricum, waar hij onder andere directeur was van het Bureau voor Sociale Zaken en waarnemend gemeentesecretaris. In 1930 behaalde hij het diploma gemeente-administratie. In januari 1946 werd hij burgemeester van de gemeenten Schermerhorn en Zuid- en Noord-Schermer. Die benoemingen waren niet onomstreden vanwege een advies van de Zuiveringscommissie om hem enige tijd te schorsen vanwege zijn houding gedurende de Tweede Wereldoorlog. Een uit de bevolking gevormde vertrouwenscommissie, waarin ook loco-burgemeester Vaalburg zat, kwam tot de conclusie dat de uitgebrachte klachten ongegrond waren. In Zuid- en Noord-Schermer was Driessen bovendien gemeentesecretaris.[1] Per 1 juli 1968 kreeg hij eervol ontslag wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.[2] Eerder dat jaar was hij benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau.[3] In Grootschermer werd de W.J. Driessenschool naar hem genoemd.

Driessen trouwde in 1942 met K. Bakker. Hij overleed in 1982 op 79-jarige leeftijd.

Aanvullende informatie

  • Plaats: Grootschermer
  • Grootschermer Straat of Water: Zuideinde
Gelezen: 105 keer