De laatste B&W vergadering van de gemeente Graft, juli 1970

19204m 19204m
Tot 1 augustus 1970 waren Graft en De Rijp twee zelfstandige gemeenten. Vanaf zijn benoeming in september 1966 was H.J. Over de Linden burgemeester van zowel Graft als De Rijp.
Al in 1966 verzochten de toen nog zelfstandige gemeenten Graft en De Rijp aan de Gedeputeerde Staten om beide gemeenten samen te voegen. De fusie vond uiteindelijk plaats op 1 augustus 1970.
Saillant detail is dat de fusie niet bepaald met algemene stemmen werd aanvaard. Er waren (bijna) evenveel voor- als tegenstemmers. Uiteindelijk gaf de stem van Siem Buis de doorslag, en was de fusie een feit.
In juli 1970 vond de laatste vergadering van Burgemeester en Wethouders van Graft plaats in het raadhuis van Graft. Op de foto die toen gemaakt is v.l.n.r.: gemeentesecretaris Keijzer, burgemeester Over de Linden en de wethouders Schokker en Keetman.
Waar Graft en De Rijp zelfstandig eeuwen bestaan hebben heeft deze fusiegemeente nog geen 45 jaar bestaan. Landelijk beleid in kader van gemeentelijke herindelingen dwong Graft-De Rijp een nieuwe partner te zoeken.  Op 1 januari 2015 fuseerden de gemeenten Alkmaar, Schermer en Graft-De Rijp.

Aanvullende informatie

  • Plaats: Graft
  • Thema: Politiek, Portretten en Groepsfoto's
Gelezen: 236 keer