Hoe kom je met een trambrug voorbij de Rijp, 19 november 1924

22147 22147
Van 1895 tot 1931 reed de stoomtram van Purmerend naar Alkmaar langs De Rijp. In 1924 moest de brug van de Noord-Hollandsche Tramweg Maatschappij over de Beemsterringvaart bij Schermerhorn vervangen worden.  De nieuwe brug werd door  de firma Kloos uit Kinderdijk gemaakt. Het transport  via het water liep bij De Rijp tegen een obstakel aan: de vaste Beemsterbrug.  De gemeente De Rijp kreeg het verzoek de bestaande brug tijdelijk en voor een gedeelte te mogen verwijderen. Het gemeente bestuur, van mening dat voor het transport geen andere mogelijkheid was, stelde hoge eisen: tijdelijke demontage was akkoord, mits er na passage een verbeterde brug terug kwam. De bouwer en de transporteur waren inventiever: De nieuwe brug werd voor de brug in De Rijp van de dekschuit op de weg geschoven, over een afstand van 60 meter over de dijk gerold en na het passeren van het obstakel weer geladen, waarna de reis verder normaal kon worden volbracht
De Beemsterdijk lijkt onbestraat. Rechts over de brug is nog de loods te zien van aannemers  Matser & Hamstra. (nb de foto werd gekocht door Ger Taam  uit De Rijp, die hem vervolgens aan de OHV schonk.)


Aanvullende informatie

  • Plaats: De Rijp
  • De Rijp Straat of Water: Westdijk (Beemster)
  • Bedrijf: Vervoersbedrijf
  • Thema: Vervoer
Gelezen: 283 keer