Oterleek

Oterleek

Al sinds de 10e eeuw , tijdens de "Grote Ontginning" , ontstond bewoning vanuit Oudorp in de kleine woonkern Oterleek, een dorp levend van veeteelt en visvangst. Rondom ontstonden de grote meren De Waerd en De Schermeer, met daar tussenin de Huygendijk als een zeer kwetsbare strook grond, die continu op doorbreken stond. De dijk vormde de verbinding tussen Alkmaar en Schermerhorn en was van vitaal belang voor de toevoer van producten naar de Alkmaarse markt. Pas na de inpoldering van de Heerhugowaard en de Schermer werd de situatie veiliger.

De eerste kerk dateert van het eind van de 11e eeuw, het gebied viel onder de Abdij van Egmond.

Oterleek bleef een zelfstandige polder, gelegen binnen de ringdijk van de Heerhugowaard. Bestuurlijk bleef het verbonden met een deel van de Schermer en Stompetoren. Hier staat aan de ringvaart sinds 1900 de korenmolen "De Otter", naamgever van de gemeente , die nog steeds in gebruik is. Ernaast is thans een
bakkerij gevestigd.

19387HRAfgezien van de periode 1811-1817 , toen het even deel uitmaakte van de gemeenten Heerhugowaard en Veenhuizen, is Oterleek een zelfstandige gemeente gebleven.

In de zestiger jaren van de 20e eeuw verzet het dorp zich met succes tegen het plan om ingevoegd te worden bij de gemeente Heerhugowaard, waarna het in 1970 deel gaat uitmaken van de (nieuwe) gemeente Schermer.

In het dorp bestond recent enige weerstand tegen de fusie met Alkmaar en Graft -De Rijp in 2015. Een deel van de bevolking zocht nu wel contact met de gemeente Heerhugowaard, maar deze actie vond onvoldoende steun.

Lees meer over de geschiedenis van Oterleek.