Toon items op tag: jozefschool

In de strenge winter van 1963 is het ijs dik genoeg om daar met de tractor op te gaan en op die manier de mest naar het land te brengen. Achter het stuur zit Piet de Bakker en achter hem staat Piet Bark. Tot en met de jaren zeventig waren boerenbedrijven nog gewoon in het dorp.
Getagged onder
Vanaf de veertiger jaren was de katholieke bewaarschool, later bekend als kleuterschool (en tegenwoordig 'groep 1') in 'De Witte Ezel' in het midden van de Kerkstraat gevestigd (De Witte Ezel is inmiddels gesloopt, sinds 2011 staat op nr. 17 een nieuwe woning). In 1966 keurden de rijksinspectie én de bisschoppelijke inspecteur (die had je toen nog ) de 'Witte Ezel' af als kleuterschool. Er werd grond aangekocht van Vredevoort, waarop in 1966 een nieuwe kleuterschool werd gerealiseerd. Een mooi gebouw met eigen ingang, een ruime hal, twee lokalen, een leidsterkamer, twee toiletgroepen en een magazijn. Buiten kwam een eigen speelplaats, een buitenberging en royale zandbak. Op deze foto is de fundering gereed.
Getagged onder
Eind 2015 kwam er een einde aan ruim 100 jaar Jozefschool in De Rijp. Vanaf de start met drie leslokalen in 1913 is de school enkele malen uitgebreid en verbouwd. Op deze foto uit begin jaren zeventig zien we nog het oude gebouw (gesloopt en opnieuw gebouwd in 1977) en, met de platte daken, de uitbreidingen uit de zestiger jaren. Rond 1970 was nog geen sprake van groep 1 en 2, maar was het meest westelijke gedeelte de rooms-katholieke kleuterschool 'De Kleutertil' (gebouwd in 1966).
Rond 1970 waren Piet en Dirk Bark nog gewoon boer midden in het dorp en hadden net een voor die tijd moderne loopstal geplaatst. Links van de stal een mooie hooi-kap en rechts het ingekuilde gras onder wit plastic. Nog geen Rietbuurt te zien, en na de Kerkstraat begon de polder. Ook het Wollandje is nog onbebouwd.
Getagged onder
Het huisje aan het einde van de Kerkstraat in De Rijp in 1966. Destijds bewoond door Taeke Klompmaker (of zoals de Rijper zei: Tekke Klompemaker).

Links naast het huis is nog net de grote boet te zien van een van de Rijper tuinders (nu de woonwijk De Klipper). Rechts van het huisje, op de achtergrond, het Westeinde en achter het huisje strekt het Wollandje zich uit, toen nog een echt eiland.
Links naast het huisje ligt nu het voetgangersbruggetje naar het Wollandje. Op de foto is goed te zien dat de linkerkant van het huisje een latere aanbouw is.
Het schuurtje rechts met het lessenaarsdak hoorde bij de (inmiddels verdwenen) woning van Anton Vredevoort. Op de voorgrond de fundering van de nieuw te bouwen kleuterschool 'De Kleutertil', een uitbreiding op de al bestaande Jozefschool.  De opgestapelde materialen zijn waarschijnlijk afkomstig van de betonbekisting. Pastoor Suijker legde op 26 mei 1966 de 'eerste steen' voor het gebouw/ de aanbouw.
De foto dateert uit februari 1966.
Getagged onder
Het oorspronkelijke St. Jozefschool gebouw in de Kerkstraat in De Rijp. Aan de westkant nog de tuin van Vredevoort met waterput. Vanuit de tuin vrij zicht naar de kerk. Aan de overkant van de Rijpsloot een aantal kinderen en volwassenen vol aandacht voor de fotograaf.
In 1913 werd in de Kerkstraat tegenover de katholieke kerk de R.K. Parochiale St. Jozefschool in gebruik genomen. Voor fl. 13.500 (tegenwoordig €6.126) was een gebouw met drie lokalen geplaatst in noord-zuid richting met de klaslokalen aan de westkant. In de oorspronkelijke plannen was ook een onderwijzerswoning opgenomen, maar dat werd uiteindelijk te duur voor het kerkbestuur (in plaats daarvan besloot men het huis van bakker Verwer in de Kerkstraat te kopen, het pand wat later bekend werd als 'De Witte Ezel').

Vanaf 1920 werd de school door het uitbreidende aantal leerlingen te klein, maar overeenstemming met de gemeente over uitbreiding liet behoorlijk op zich wachten. Pas in 1924 werd de school uitgebreid met twee lokalen haaks op de bestaande bouw, zoals zichtbaar op de foto (de lokalen zaten aan de noordkant). In 1930 moest er weer uitgebreid worden. Het plan om de school te splitsen in een jongens- en een meisjesschool op verschillende locaties ging niet door, wederom werd het bestaande pand uitgebreid. Van A. Vredevoort werd grond gekocht en tevens kreeg hij een vergoeding voor de te kappen vruchtbomen. Op deze grond werd aan de westkant van de bestaande bouw het zesde lokaal én een kamer voor het schoolhoofd gebouwd.
Getagged onder
De oude Tilbrug, toen nog ophaalbrug, gezien vanaf het Westeinde. Vanaf 1880 was de brug verlicht met een gaslantaarn, aangebracht in het midden van de poort. Rechts zien we al het oudste deel van de St. Jozefschool. De school is in 1913 in gebruik genomen. De foto moet dan ook tussen 1913 en 1920, het jaar waarin de ophaalbrug vervangen is, gemaakt zijn. Het oudste deel van de Jozefschool bestond uit 3 klaslokalen, met het schoolplein en de ingang aan de oostkant. Achter de brug staat iedereen geduldig te wachten tot de fotograaf klaar is.
Het lijkt aannemelijk dat vanaf het ontstaan van Graft en De Rijp er op deze plek een brug heeft gelegen. In 1550 lag er vermoedelijk een wipbrug. In 1657 is deze door een brand verloren gegaan en vervangen door een brug van dezelfde afmetingen. Van 1696 tot 1920 is er sprake geweest van een ophaalbrug. In 1920 is deze vervangen door een bredere, vaste houten brug. Deze bleek in 1948 alweer te smal en volledig verrot en is toen vervangen door de betonnen brug, die we nu nog steeds kennen.
Getagged onder
Tot 1924 had de Jozefschool drie lokalen. Omdat dit niet meer afdoende was voor het aantal leerlingen werd de school daarna uitgebreid. Als alle kinderen op deze foto in hetzelfde lokaal zaten, was het daar behoorlijk vol. De foto is gemaakt voor de ingang aan de Kerkstraat. Links nog het lang geleden gesloopte huisje van A. Vredevoort.
Veel bekende namen op de foto (helaas nog geen duidelijke aanduiding welke naam bij welk gezicht hoort).
1 Juf Rie Bakker; 2 Juf Jos de Vries; 3 Juf de Rooy; 4 Niek Hoek; 5 onbekend ; 6 Arie Schoorl; 7 Cor Kaaij [Kaay]; 8 Olfert Bakker; 9 Jan Schoorl; 10 Henk Nibbering; 11 Dirk Nibbering; 12 ? Nibbering; 13 Cees Heynis [Heijnis]; 14 Mientje Woestenburg (Pd: Pieter's dochter); 15 Annie Bommer; 16 Hanny Beumer; 17 Corry Woestenburg (Pd: Pieter's dochter); 18 Trientje Bommer; 19 Paulus Schouten; 20 Gre Konijn; 21 Ben v.d. Bosch; 22 Pe Heynis [Heijnis?]; 23 Trientje Bakker; 24 Siena Bakker; 25 Marie Konijn; 26 Dieuw Boots; 27 onbekend; 28 Tecla Roelofsen; 29 Gertje Roelofsen; 30 Jopie Konijn; 31 Sientje Woestenburg; 32 Olfert Woestenburg; 33 Karel Roelofsen; 34 Henk Oudejans; 35 Jan Konijn; 36 Hans Sunder; 37 Jaap Oudejans; 38 ?; 39 Niek Woestenburg (Pieterszn); 40 Arie Woestenburg (Pieterszn); 41 Jan Molenaar; 42 Cor Nibbering; 43 Meester Jac. Put; 44 Wim v.d. Bosch.
Getagged onder
In 1913 werd in de Kerkstraat tegenover de katholieke kerk de R.K. Parochiale St. Jozefschool in gebruik genomen. Voor fl. 13.500 (tegenwoordig €6.126) was een gebouw met drie lokalen geplaatst in noord-zuid richting met de klaslokalen aan de westkant. In de oorspronkelijke plannen was ook een onderwijzerswoning opgenomen, maar dat werd uiteindelijk te duur voor het kerkbestuur (in plaats daarvan besloot men het huis van bakker Verwer in de Kerkstraat te kopen, het pand wat later bekend werd als 'De Witte Ezel').
Vanaf 1920 werd de school door het uitbreidende aantal leerlingen te klein, maar overeenstemming met de gemeente over uitbreiding liet behoorlijk op zich wachten. Pas in 1924 werd de school uitgebreid met twee lokalen haaks op de bestaande bouw, zoals zichtbaar op de foto (de lokalen zaten aan de noordkant). In 1930 moest er weer uitgebreid worden. Het plan om de school te splitsen in een jongens- en een meisjesschool op verschillende locaties ging niet door, wederom werd het bestaande pand uitgebreid. Van A. Vredevoort werd grond gekocht en tevens kreeg hij een vergoeding voor de te kappen vruchtbomen. Op deze grond werd aan de westkant van de bestaande bouw het zesde lokaal én een kamer voor het schoolhoofd gebouwd.
Getagged onder
In 1913 werd in de Kerkstraat tegenover de katholieke kerk de R.K. Parochiale St. Jozefschool in gebruik genomen. Voor fl. 13.500 (tegenwoordig €6.126) was een gebouw met drie lokalen geplaatst in noord-zuid richting met de klaslokalen aan de westkant. In de oorspronkelijke plannen was ook een onderwijzerswoning
opgenomen, maar dat werd uiteindelijk te duur voor het kerkbestuur (in plaats daarvan besloot men het huis van bakker Verwer in de Kerkstraat te kopen, het pand wat later bekend werd als 'De Witte Ezel').
Getagged onder
(Uit het boekje 'In oude ansichten')

Sinterklaas bezoekt de Jozefschool in 1924. Gezeten op een zwart paard en begeleid door een behoorlijk zwart geschminkte Piet. Links van de Sint staat pastoor M.J.J. Kammers. An de andere kant juf M. van den Burg, juf J. Boere, juf Sierkstra en de hoofdonderwijzer meester Jb. Put.
Op deze foto is de school uit 1913 al uitgebreid met 2 lokalen (aan de kant van de Rijpsloot). De heer Put is onderwijzer aan de Jozelschool geweest van 1922 tot 1950.
Getagged onder