ContactOHV 'Het Schermereiland' is gevestigd in het raadhuis in Graft, alwaar (na afspraak) het foto- en documentatiearchief geraadpleegd kan worden.

Bezoekadres:
Archief OHV
Raadhuisstraat 24, Tel. 0299-673667 (alleen op woensdagmorgen)
1484 EN Graft

Oudheidkundige Vereniging 'Het Schermereiland' (OHV)
Raadhuisstraat 24
1484 EN Graft

E-mail
:


Kamer van Koophandel nr: 40634260
Bankrekeningnr. NL94ABNA0826808050, t.n.v. OHV Het Schermereiland, De Rijp

Bestuurssamenstelling:

FunctieContactTelefoonEmail
Voorzitter Rob Hooijberg  0299-673977  
Secretaris Tosca Sombroek 06 21995365
Penningmeester Victor Mosch 06 23866631  
Bestuurslid (archivaris) Fred Hoek 0299-673063   
Bestuurslid (archivaris) Paul Schouten 0299-673687   
Bestuurslid (redacteur) Eric Berkhout 0299-671522   
Bestuurslid Dick Grasboer  
Bestuurslid (zonder stemrecht) Martin Dalenberg    

Overige taken:

TaakContactTelefoonEmail
Ledenadministratie Paul Rietveld  
Beheer Website Dick Grasboer  
       

Lidmaatschap

Lidmaatschap geeft recht op het ontvangen van het bulletin 'De Kroniek' (4x per jaar), het bijwonen van lezingen (2x per jaar) en deelname aan de jaarlijkse excursie.

Leden hebben tevens gratis toegang tot het Museum 'In t Houten Huis' te De Rijp en de expositie in het Grafter raadhuis.

De contributie, verbonden aan het lidmaatschap, bedraagt vanaf 1-1-2019  € 14,-- per jaar.