De Kroniek

kroniek300pixHistorisch tijdschrift voor Graft-De Rijp  en Schermer

Uitgave van de Oudheidkundige Vereniging 'Het Schermereiland' (O.H.V.) en de
Stichting Vrienden van het Museum In 't Houten Huis.

Het tijdschrift wordt uitgegeven sinds 1983 en bevat in hoofdzaak historische verhalen en mededelingen van de O.H.V. en het museum (Museum Bulletin). Het verschijnt vier keer per jaar en wordt verstrekt aan betalende leden van de O.H.V. en aan de vrienden van het museum.

De bedoeling van het tijdschrift is dat het geschreven verhalen e.d. opneemt van de ontvangers van het tijdschrift. Ook auteurs buiten die kring, die iets te vertellen hebben over zaken binnen het werkgebied van de vereniging en de stichting, wordt ruimte geboden om hun pennenvruchten te publiceren. Daarbij is het niet noodzakelijk dat het een historisch karakter draagt, maar wel een bijdrage vormt die interessant is voor de doorsnee lezers van het tijdschrift.

Het blad telt een aantal vaste rubrieken, maar de rest van de verhalen zijn vrijwel allemaal uniek en eenmalig. Slechts weinig verhalen kennen een vervolg. Het werkgebied van de O.H.V. omvat de gehele (vroegere) gemeente Graft-De Rijp (met de Graftdijken en Markenbinnen) alsook de (vroegere) gemeente Schermer (Schermerhorn, Grootschermer, Driehuizen, Oterleek en de polder Schermer met Stompetoren en Zuidschermer).

De redactie is in handen van Eric Berkhout ().

Archief Kroniek – Alle auteurs en hun artikelen
In veertig jaar Chronyke en Kroniek hebben meer dan 200 auteurs een bijdrage aan ons historisch tijdschrift geleverd. Met als resultaat ruim 1700 geplaatste artikelen.

De volledige lijst met daarin auteur, artikelnaam, jaargang en nummer is hier te vinden : Kroniek-historie

In de lijst is bij de artikelen een link opgenomen naar de gedigitaliseerde Chronyke of Kroniek waarin het artikel te vinden is. Deze digitale versies staan op de website van het Regionaal Archief Alkmaar. Met het archief is namelijk afgesproken dat ons tijdschrift na vijf jaar digitaal beschikbaar mag komen.

De Chronykes op jaargang : https://tijdschriften.archiefalkmaar.nl/periodicals/NC
De Kronieken op jaargang: https://tijdschriften.archiefalkmaar.nl/periodicals/KRO

 
We zullen de lijst periodiek updaten

 

Steun Oudheidkundige Vereniging Het Schermereiland en WORD LID voor slechts € 14,- per jaar.

De Kroniek

De Kroniek - historisch tijdschrift voor Graft-De Rijp en SchermerDe Kroniek is het Historisch Tijdschrift voor Graft-De Rijp en Schermer en staat vol met interessante en leuke verhalen. Leden ontvangen De Kroniek 4x per jaar >>>

Schenkingen

OproepHeeft u documenten, historische foto's, ansichtkaarten etc. van de gebieden die deel uitmaken van Het Schermereiland in uw bezit? Overweeg dan eens om deze aan onze OHV te schenken >>>

Contact

OHV Het Schermereiland
Bezoekadres:
Raadhuisstraat 24
1484 EN Graft

Uitgebreide contactinformatie >>>