De Kroniek

kroniek300pixHistorisch tijdschrift voor Graft-De Rijp  en Schermer

Uitgave van de Oudheidkundige Vereniging 'Het Schermereiland' (O.H.V.) en de
Stichting Vrienden van het Museum In 't Houten Huis.

Het tijdschrift wordt uitgegeven sinds 1983 en bevat in hoofdzaak historische verhalen en mededelingen van de O.H.V. en het museum (Museum Bulletin). Het verschijnt vier keer per jaar en wordt verstrekt aan betalende leden van de O.H.V. en aan de vrienden van het museum.

De bedoeling van het tijdschrift is dat het geschreven verhalen e.d. opneemt van de ontvangers van het tijdschrift. Ook auteurs buiten die kring, die iets te vertellen hebben over zaken binnen het werkgebied van de vereniging en de stichting, wordt ruimte geboden om hun pennenvruchten te publiceren. Daarbij is het niet noodzakelijk dat het een historisch karakter draagt, maar wel een bijdrage vormt die interessant is voor de doorsnee lezers van het tijdschrift.

Het blad telt een aantal vaste rubrieken, maar de rest van de verhalen zijn vrijwel allemaal uniek en eenmalig. Slechts weinig verhalen kennen een vervolg. Het werkgebied van de O.H.V. omvat de gehele (vroegere) gemeente Graft-De Rijp (met de Graftdijken en Markenbinnen) alsook de (vroegere) gemeente Schermer (Schermerhorn, Grootschermer, Driehuizen, Oterleek en de polder Schermer met Stompetoren en Zuidschermer).

De redactie is in handen van Eric Berkhout ().