Biografisch portaal

Een oude portretfoto zonder naam is niets anders dan een oude foto, hoe fraai ook gemaakt. Maar hoe mooi is het als we een voorouder van een gezicht kunnen voorzien.
Ook 'Het Schermereiland' is begonnen met het verzamelen van 'Dorpsgezichten', portretten van overleden inwoners van het Schermereiland.
Vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, 2018), houden we ons aan de veilige kant van de regelgeving:
We registreren geen bijzondere persoonsgegevens en onder het kopje 'Trivia'  alleen aardige wetenswaardigheden. Moord, doodslag en ellende gaan we uit de weg.
U kunt zelf meedoen aan de verzameling door of zelf materiaal aan te bieden (min 300dpi voor portretten , 600 dpi voor groepsfoto's), zoveel mogelijk voorzien van informatie . Met het oog op de AVG is het meest veilige als u ons daarbij ook toestemming verleend voor opname in de verzameling.

Zo creëren we een groeiend 'Biografisch Portaal', dat we op termijn aan willen bieden aan het Regionaal Archief Alkmaar. En als de data ooit vrij in te zien is, hoe mooi zou het dan zijn als uw nazaat over pakweg 75 jaar de naam van uw ouders of grootouders intypt en de foto en relevante gegevens verschijnen?
Doet u mee of wilt u nu al de foto van uw voorouder zien, of weten wanneer deze overleden is? Als deze voorkomt in de te publiceren lijst dan volstaat een mailtje aan de redactie: 

Zie de afbeelding 'Cornelis Hoek' als voorbeeld voor de informatie die wij zoeken
De reeds geregistreerde namen
met geboortejaar