Starnmeer

In de volksmond wordt met de Starnmeer tevens bedoeld het Kamerhop, de Kogerpolder, de Markerpolder/het Markerveld en de Oostwouderpolder, nu deel uitmakend van Waterschap Het Lange Rond. De droogmaking van de laatste twee vond plaats in 1637, het Starnmeer in 1643, en enige jaren daarna volgde de Kogerpolder. In totaal bestrijkt dit gebied 580 hectare.

Het Kamerhop is een afscheiding van het Starnmeer, doordat de Noorderringsloot, later het Noord-Hollands Kanaal, er doorheen is getrokken. Het Starnmeer vormde een gevaarlijk waaigat tussen de Beemster en Schermer en, na de succesvolle droogmaking van De Beemster, dacht men hier ook geld te kunnen verdienen aan de drooglegging. Door allerlei tegenslagen en lagere opbrengsten werd het geen succes. Hoewel het octrooi voor droogmaking was gegeven aan de gemeente De Rijp, was het toch een Amsterdamse belegging welke, in 1750, overging naar De Rijp.

19262HR

 

De polder is agrarisch en wordt doorsneden door de Middelweg, waarlangs de meeste boerderijen zijn gevestigd. De feitelijke polder kent geen dorpen en/of buurtschappen. In het Markerveld ligt het dorp Markenbinnen, met het gelijknamige fort, onderdeel van de 'Stelling van Amsterdam'. Het randdorpje Spijkerboor, op de noordoostelijke punt van het Starnmeer, behoort tot de gemeente Wormerland, de rest van de polder(s) behoorde aanvankelijk tot de gemeente Uitgeest, doch is later (1993) overgegaan naar de gemeente Graft-De Rijp. Per 1-1-2015 wordt dit gemeente Alkmaar..

Lees meer over de geschiedenis van de Starnmeer.

Starnmeer

Steun Oudheidkundige Vereniging Het Schermereiland en WORD LID voor slechts € 14,- per jaar.

De Kroniek

De Kroniek - historisch tijdschrift voor Graft-De Rijp en SchermerDe Kroniek is het Historisch Tijdschrift voor Graft-De Rijp en Schermer en staat vol met interessante en leuke verhalen. Leden ontvangen De Kroniek 4x per jaar >>>

Schenkingen

OproepHeeft u documenten, historische foto's, ansichtkaarten etc. van de gebieden die deel uitmaken van Het Schermereiland in uw bezit? Overweeg dan eens om deze aan onze OHV te schenken >>>

Contact

OHV Het Schermereiland
Bezoekadres:
Raadhuisstraat 24
1484 EN Graft

Uitgebreide contactinformatie >>>