Eilandspolder

Als oorspronkelijke Eilandspolder, ook wel 'Ouweland' genoemd, wordt beschouwd het gebied omringd door de dorpen Graft-De Rijp, Noordeinde, Grootschermer en Schermerhorn. Het gebied laat een zeer fijnmazig netwerk van slootjes zien, uitlopend in grotere waterlopen, zoals de Gouw, die van noord naar zuid loopt. De smalle akkers, die het landschap kenmerken, zijn ontstaan na de omdijking van dit laagveengebied in de 13e eeuw. Aanvankelijk werd het land gebruikt voor tuinbouw en veeteelt. Momenteel bestaat het vrijwel geheel uit weidegebied.

Tegenwoordig rekent men het 'jongere' gebied ten oosten van Graft ook onder de Eilandspolder, waaraan de dorpen West- en Oost-Graftdijk en Driehuizen grenzen. In dit gebied liggen de polders Graftermeer (1845) en Sapmeer (1655). De huidige Eilandspolder omvat daarmee het vroegere Schermereiland. Het ligt hoog ingeklemd tussen de polders Beemster en Schermer. De biodiversiteit zorgde er voor dat een groot deel van de huidige Eilandspolder kwam te vallen onder Natura 2000, een Europese bescherming van flora en fauna. Sinds de ruilverkaveling van 2005 is de polder veranderd van vaar- naar rijpolder.

Steun Oudheidkundige Vereniging Het Schermereiland en WORD LID voor slechts € 14,- per jaar.

De Kroniek

De Kroniek - historisch tijdschrift voor Graft-De Rijp en SchermerDe Kroniek is het Historisch Tijdschrift voor Graft-De Rijp en Schermer en staat vol met interessante en leuke verhalen. Leden ontvangen De Kroniek 4x per jaar >>>

Schenkingen

OproepHeeft u documenten, historische foto's, ansichtkaarten etc. van de gebieden die deel uitmaken van Het Schermereiland in uw bezit? Overweeg dan eens om deze aan onze OHV te schenken >>>

Contact

OHV Het Schermereiland
Bezoekadres:
Raadhuisstraat 24
1484 EN Graft

Uitgebreide contactinformatie >>>