Graft

De eerste vermelding van 'Greft' is gedateerd tussen 1091 en 1121. Het moet eens veel westelijker gelegen hebben dan het huidige Graft, misschien net ten noorden van de Hervormde kerk van Oost-Graftdijk of misschien wel langs de 'Vuile Graft', een klein meertje ten noorden van West-Graftdijk. Bij de herontginning en omdijking van de zogenaamde Binnenmaden werd Graft op de huidige plaats gebouwd, dus langs de Globdijk. Iets verderop werd omstreeks 1280, t.b.v. de ontwatering, de Gouw gegraven. In de eerste tijd na de herontginning was nog een combinatie van akkerbouw en veeteelt mogelijk, maar daarna werd het een tweeledig bestaan: de vrouwen hielden de kleine boerenbedrijfjes draaiende en de mannen monsterden aan op haringschepen. Op het raadhuis zijn de beide middelen van bestaan nog terug te vinden: aan de straatkant het wapen van Graft met de koe en aan de zuidkant een haringbuis.

Graft had een eigen kerk, maar deze werd in 1951 gesloopt omdat de armlastige gemeente geen kans meer zag zorg te dragen voor het onderhoud. Wel is er een unieke zerkenvloer overgebleven, die ondertussen gerestaureerd is dankzij de grote inzet van de Stichting tot Behoud van de Zerkenvloer Graft. In het begin van de 14e eeuw stond op de plek van de afgebroken kerk een primitief bedehuis, gewijd aan St. Bonifatius. Als een van de eerste pastoors van de parochie wordt in 1330 priester Nicolaas genoemd. Hoewel de afgebroken kerk waarschijnlijk dateerde uit het begin van de 17e eeuw, geven de oudste grafzerken aan dat er in 1590 al een kerk stond.

16220HR

Het raadhuis van Graft, gebouwd in de Hollandse Renaissancestijl, is van 1613. Aan het eind van de 19e eeuw verkeerde het in dermate slechte staat dat de topgevel aan de westkant inmiddels was verdwenen. In 1909/1910 werd het door architect J.F.L. Frowein ingrijpend gerestaureerd, en in 1982/1983 onderging het een grote opknapbeurt. Het fungeert nu als expositieruimte, trouwlocatie en vergaderruimte. Ook de Oudheidkundige Vereniging vergadert er en heeft haar archief erondergebracht. Graft is tot 1970 een zelfstandige gemeente geweest, maar vanaf dat jaar werd het samengevoegd met De Rijp. Het huidige Graft telt ongeveer 300 woningen, verdeeld over negen straten. Er is een school, een sporthal, een benzinepomp en een bejaardenhuis, maar van een middenstand is nauwelijks sprake.

16333HR

Graft heeft verschillende uitbreidingen gekend: begin jaren zestig werd een plan van 16 woningen gerealiseerd, ook wel bekend als Oostwijk. Halverwege de jaren tachtig, werd met de sloop van de toenmalige timmerfabriek van Veerman een plek ingeruimd voor het C.J. Allertshof en later verrees aan de Mieuwijdt de wijk De Vleet. Van vrij recente datum is het wijkje Meertouw, ook gebouwd aan de Mieuwijdt, op de plek van de voormalige ABC-hutten. Het inwoneraantal van Graft schommelt rond de 1400.

Lees meer over de geschiedenis van Graft.

Steun Oudheidkundige Vereniging Het Schermereiland en WORD LID voor slechts € 14,- per jaar.

De Kroniek

De Kroniek - historisch tijdschrift voor Graft-De Rijp en SchermerDe Kroniek is het Historisch Tijdschrift voor Graft-De Rijp en Schermer en staat vol met interessante en leuke verhalen. Leden ontvangen De Kroniek 4x per jaar >>>

Schenkingen

OproepHeeft u documenten, historische foto's, ansichtkaarten etc. van de gebieden die deel uitmaken van Het Schermereiland in uw bezit? Overweeg dan eens om deze aan onze OHV te schenken >>>

Contact

OHV Het Schermereiland
Bezoekadres:
Raadhuisstraat 24
1484 EN Graft

Uitgebreide contactinformatie >>>