Oost-Graftdijk

West- en Oost-Graftdijk (Wester- en Oosterbuurt) lagen aanvankelijk aan de oever van het Starnmeer. Dat beeld veranderde door de droogmaking van dit meer in 1643 en de aanpalende meren Beemster (1612) en Schermer (1635). Het veranderde nog eens door het graven van het Noord-Hollands kanaal (1819). Al deze veranderingen hebben hun invloed gehad op hun samenleving.. Was eerder de visvangst de voornaamste bron van inkomst, nadien werd de landbouw en veeteelt belangrijk. Een nevenarbeid, waarbij ook vrouwen en kinderen werden ingezet, betrof de hennep- en vlasnijverheid, die voortduurde tot begin vorige eeuw.

Beide dorpen bezitten sinds 1649 ieder een z.g. Zeevarenden buidel, een fonds waaruit gevangen genomen Graftdijker zeelieden konden worden vrijgekocht.

Wat religie betreft konden de dorpen in twee stromingen worden verdeeld: de hervormden en doopsgezinden. Beiden hadden hun kerken in eigen dorp. Waren ze aanvankelijk buurtschappen van Graft, per 1970 maken ze deel uit van de gemeente Graft-De Rijp (tot 2015).

Lees meer over de geschiedenis van Oost-Graftdijk.

Steun Oudheidkundige Vereniging Het Schermereiland en WORD LID voor slechts € 14,- per jaar.

De Kroniek

De Kroniek - historisch tijdschrift voor Graft-De Rijp en SchermerDe Kroniek is het Historisch Tijdschrift voor Graft-De Rijp en Schermer en staat vol met interessante en leuke verhalen. Leden ontvangen De Kroniek 4x per jaar >>>

Schenkingen

OproepHeeft u documenten, historische foto's, ansichtkaarten etc. van de gebieden die deel uitmaken van Het Schermereiland in uw bezit? Overweeg dan eens om deze aan onze OHV te schenken >>>

Contact

OHV Het Schermereiland
Bezoekadres:
Raadhuisstraat 24
1484 EN Graft

Uitgebreide contactinformatie >>>