Spijkerboor

Spijkerboor is een buurtschap bij de kruising van het Noordhollands Kanaal, de Knollendammervaart en de Beemsterringvaart.

De naam Spijkerboor slaat op een kronkel in het vroegere verbindingswater tussen Beemster en Starnmeer. Het spijkerboorsgat had een beloop als bij het maken van gaten voor pen- en gatverbindingen in hout.

Over de vroege geschiedenis van de buurtschap zijn weinig gegevens bekend. Wel is zeker dat er reeds voor 1612 (droogmaking van de Beemster) sprake is van enige bewoning langs het Kamerhop. De eerste bewoners zullen ongetwijfeld vissers zijn geweest in de Beemster en Starnmeer/Kamerhop. Na de inpoldering van de meren Starnmeer en Kamerhop in 1643, onder leiding van J.A.leeghwater, maakten de vissers plaats voor boerenbedrijfjes, de belangrijkste bestaansbron. In een 18e-eeuws geschrift wordt melding gemaakt van "keuterboeren" in Spijkerboor.

Het Kamerhop behoorde bestuurlijk weliswaar tot de Starnmeer, maar was waterstaatkundig gescheiden door het graven van de Noorderringsloot, die later werd opgewaardeerd tot deel van het Noord-Hollands kanaal. Een watermolen in de Starnmeer beheerde het waterpeil in de Kamerhop d.m.v. een uniek duikersysteem. Dit systeem is op eis van de stad Alkmaar tijdens het graven van het Noord-Hollands Kanaal opgeruimd en de Kamerhop kreeg op rijkskosten in 1823 een eigen watermolen, waarvan de molenstomp nog steeds te bewonderen valt.

Het graven van het Noord-Hollands Kanaal (1819-1824) betekende een enorme impuls voor de bewoning van de buurtschap. In de eerste plaats tijdens de aanleg van het kanaal door huisvesting van de zogenoemde "polderjongens" in keten en vervolgens door het ontstaan van een aanleg- en stapelplaats voor trekschuiten en beurtvaarders.

Een nieuwe stimulans voor de gemeenschap ontstond door de bouw van het Fort bij Spijkerboor ( voorbereiding en bouwperiode 1887-1912 ). Ook de mobilisatie voor en tijdens de Eerste Wereldoorlog, en ook voor de Tweede Wereldoorlog, betekende een verhoging van de activiteiten in Spijkerboor.

Rond 1850 bewoonden ca. 50 mensen dit buurtschap, in 1990 waren dat er 90.

Bij de gemeentelijke herindeling van Waterland is Spijkerboor onderdeel van Wormerland geworden. Dat leidde tot protesten aangezien de buurtschap sterk op De Rijp was georiënteerd. De buurtschap ligt in vier polders: Kamerhop, Beemster, Starnmeer en Wormer. Het gemeentebestuur van Graft-De Rijp bepleitte na de samenvoeging de hele Starnmeer bij de gemeente te voegen, maar dit is er niet van gekomen.

images/joomlart/categories/25.jpg

Steun Oudheidkundige Vereniging Het Schermereiland en WORD LID voor slechts € 14,- per jaar.

De Kroniek

De Kroniek - historisch tijdschrift voor Graft-De Rijp en SchermerDe Kroniek is het Historisch Tijdschrift voor Graft-De Rijp en Schermer en staat vol met interessante en leuke verhalen. Leden ontvangen De Kroniek 4x per jaar >>>

Schenkingen

OproepHeeft u documenten, historische foto's, ansichtkaarten etc. van de gebieden die deel uitmaken van Het Schermereiland in uw bezit? Overweeg dan eens om deze aan onze OHV te schenken >>>

Contact

OHV Het Schermereiland
Bezoekadres:
Raadhuisstraat 24
1484 EN Graft

Uitgebreide contactinformatie >>>