Bestuur & Organisatie

Logo

De Oudheidkundige Vereniging (OHV) Het Schermereiland is een vrijwilligersorganisatie.
Het bestuur van de OHV wordt door de leden uit hun midden benoemd, daarnaast is er één bestuurslid namens het Museum In 't Houten Huis.
Onder verantwoordelijkheid van het bestuur organiseren diverse groepen leden de activiteiten die binnen de doelstellingen van de OHV passen.

De bestuurders van de OHV worden niet beloond voor hun werkzaamheden.

RSIN/Fiscaal nummer: 8038 39 170
KvK-nummer 40634260

Klik hier voor de statutaire bestuurssamenstelling