De Doopsgezinde Vermaning aan de Middelstraat in De Rijp, rond 1920
22767

De Doopsgezinde Vermaning aan de Middelstraat in De Rijp, rond 1920

De Doopsgezinde Vermaning aan de Middelstraat (nu Jan Boonplein) rond 1920. Rechts de kosterswoning, waar de familie Braak woonde. Willem Braak was koster, was lantaarnopsteker (van de openbare verlichting) en had achter de kosterswoning ook nog een schoenmakerswerkplaatsje. Zijn dochters Maartje en Jansje werden na de dood van Willem in 1932 beiden kosteres. Op deze foto is de deur van de kosterswoning open, en op het bruggetje staan een oudere man en een jonge vrouw. Wellicht Willem met zijn dochter Maartje of Jansje?

Het bruggetje lag over een klein slootje, dat  de Balkenhaven met de Noorderhaven verbond. De fotograaf stond ongeveer waar nu (2022) de parkeerplaats is, waar tot begin jaren negentig van de vorige eeuw het terrein van de Rijper gasfabriek was gesitueerd.
De afbeelding is behoorlijk scherp. In de gevel van de vermaning zijn de jaartallen '1654' en '1853'' te lezen.
In 1949/1950 werd het huisje samen met de oorspronkelijk uit de 17de eeuw daterende Vermaning gesloopt. Deze laatste was dermate bouwvallig dat de kleine kerkgemeenschap geen mogelijkheid tot restauratie zag. Het nieuwe kerkje, in 1953 ontworpen door ir. C. Keesman, geeft een aardig tijdsbeeld. Een sober ontwerp dat door sommige teleurgestelde Rijpers, die zich hun rijkere historische Vermaning herinnerden, een 'bollenschuur' genoemd werd

 

  • Gebouw: Kerk
  • Straat of water: Jan Boonplein
  • Thema: Godsdienst

Steun Oudheidkundige Vereniging Het Schermereiland en WORD LID voor slechts € 14,- per jaar.

De Kroniek

De Kroniek - historisch tijdschrift voor Graft-De Rijp en SchermerDe Kroniek is het Historisch Tijdschrift voor Graft-De Rijp en Schermer en staat vol met interessante en leuke verhalen. Leden ontvangen De Kroniek 4x per jaar >>>

Schenkingen

OproepHeeft u documenten, historische foto's, ansichtkaarten etc. van de gebieden die deel uitmaken van Het Schermereiland in uw bezit? Overweeg dan eens om deze aan onze OHV te schenken >>>

Contact

OHV Het Schermereiland
Bezoekadres:
Raadhuisstraat 24
1484 EN Graft

Uitgebreide contactinformatie >>>